De Turkse troepen rukken verder op in Noord-Syrië. Het gaat om een grondoffensief dat deel uitmaakt van Operatie Vredesbron. Dat heeft het ministerie van Defensie laten weten op de ochtend van 10 oktober.

“Onze heroïsche commando’s die aan operatie-Vredeslente deelnemen, rukken verder op in de regio ten oosten van de Eufraat, in Noord-Syrië,” schreef het ministerie op haar Twitteraccount.

 

Bij Operatie Vredesbron in Noord-Syrië werden 181 terroristische doelwitten getroffen bij Turkse luchtaanvallen en houwitsers, liet het ministerie eerder weten. Ondertussen is dat aantal opgelopen tot 415.

Turkije lanceerde de militaire operatie op 9 oktober om haar grenzen te beveiligen door terroristische elementen te elimineren, vluchtelingen veilig te laten terugkeren en de territoriale integriteit van Syrië te waarborgen.

Het is de bedoeling dat Turkije zo’n 2 miljoen Syriërs naar hun land laat terugkeren in een bufferzone van 30 km breed, die loopt van de Eufraat tot aan de Iraakse grens. Daaronder valt ook Manbij. De strategische stad Manbij ligt op een honderdtal kilometer ten oosten van de regio Afrin, in het noordwesten van Syrië.

“Ons leger zet zijn strijd tegen het terrorisme voort. Hun grootste prioriteit is om de burgerbevolking te beschermen,” schreef Turks vice-president Fuat Oktay op Twitter over de bedoeling van de operatie.

Turkije is vastbesloten om het spreekwoordelijke terroristische moeras droog te leggen. Dat bedreigt onze grenzen en vormt bij uitbreiding een bedreiging voor de hele wereld. Turkije handelt binnen het kader van het internationaal recht en het recht op zelfverdediging, zoals uiteengezet in het VN-charter.

“We verwachten dat de publieke opinie wereldwijd als één man achter ons zal staan in de strijd tegen terroristische organisaties,” aldus Oktay.

Volgens Turkije vormt de terroristische groepering PKK, en hun verlengstuk de YPG/PYD de grootste bedreiging voor de toekomst van Syrië. Ze brengt de territoriale integriteit en unitaire structuur van Syrië in gevaar.

Ankara heeft ook gezegd dat het onaanvaardbaar is om terroristen te steunen onder het voorwendsel van de strijd tegen Daesh/IS.

De Turks-Syrische grens is 911 kilometer lang. Turkije klaagt al lang de dreiging van de terroristen ten oosten van de Eufraat aan en de vorming van een nieuwe ‘terroristische corridor’ daar.

Turkije wil een veilige zone creëren van 30 kilometer breed, van de Eufraat tot de Iraakse grens. Daar zou ook Manbij toe behoren. 2 miljoen Syriërs moeten in de toekomst in die zone terecht kunnen. Maar toch brengt de aanwezigheid van groeperingen als de PKK, YPG of PYD de vorming daarvan in gevaar.

Turkije heeft al een gebied van 4.000 vierkante kilometer (1544 vierkante mijl) in Syrië vrijgemaakt van terroristen bij twee grensoverschrijdende operaties. Sinds 2016 heeft Turkije al twee grote militaire operaties uitgevoerd in Noordwest-Syrië: operatie-Bescherming Eufraat en operatie-Olijftak. Die moesten de regio zuiveren van groeperingen als Daesh en de YPG, de Syrische tak van de terroristische groepering PKK.

De twee operaties verliepen conform de rechten van een land op zelfverdediging, die voortvloeien uit het internationaal recht, de resoluties van de VN-Veiligheidsraad (in het bijzonder nr. 1624 (2005), 2170 (2014) en 2178 (2014)) en uit het recht op zelfverdediging zoals in Artikel 51 van het VN-charter. Ondertussen springt Turkije respectvol om met de territoriale integriteit van Syrië.

Tijdens operatie-Bescherming Eufraat neutraliseerden de Turkse troepen 3060 terroristen van Daesh/IS. De voorbije jaren heeft Turkije veel te lijden gehad onder aanslagen van IS in het land. In Turkije vielen meer dan 300 slachtoffers bij aanslagen die opgeëist werden door IS. Het ging vooral om zelfmoordaanslagen en andere gewapende aanslagen, die vaak gewone burgers troffen.

De PKK wordt beschouwd als een terroristische organisatie door Turkije, de VS en de EU. Ze voert al meer dan 30 jaar lang een terroristische strijd tegen de Turkse staat. Daarbij vielen zowat 40.000 slachtoffers, waaronder ook vrouwen, kinderen en baby’s.

Bron: Hürriyet

S.V.R.