Recep Tayyip Erdoğan

Uit een voorstel voor een aanvullende begroting dat bij het Turkse parlement is ingediend, blijkt dat president Recep Tayyip Erdoğan zijn salaris met 40,4 procent zal verhogen tot meer dan 141.000 lira (7.700 euro).

Dat is het equivalent van 33 volledige minimumlonen. De aankondiging werd gedaan door de plaatsvervangend fractievoorzitter van de Republikeinse Volkspartij (CHP), Özgür Özel, op sociale media.

“Met de aanvullende begroting die hij met zijn eigen handtekening bij de parlementaire voorzitter heeft ingediend, verhoogt Tayyip Erdoğan zijn salaris met 40,4 procent tot 141.453 Turkse Lira, dat voor het laatst in januari was verhoogd.

Is de economische crisis die de president treft niet ook van invloed op de minimumloners? Zijn de minimumloners gedoemd tot 4.253 lira? vroeg Özel op Twitter.

Özel verwees naar het feit dat Erdoğan zijn maandsalaris in januari van dit jaar al met 14,4 procent heeft verhoogd van 88.000 naar 100.750 lira.

De regering diende op 20 juni bij het parlement een voorstel in voor een aanvullende begroting van 880,4 miljard lira om de stijgende kosten te dekken van de aanpak van de valutadaling en de ongebreidelde inflatie.

Het voorstel houdt in dat dit jaar 554 miljoen lira extra wordt uitgetrokken voor het directoraat voor religieuze zaken (Diyanet) en 87 miljoen lira voor het directoraat voor communicatie van het presidentschap. Ook wil het de begroting voor het gebruik van Erdoğan met 20,2 procent verhogen.

Het voorstel zal eerst door een commissie in het parlement en later door de algemene vergadering moeten worden goedgekeurd.

Het parlement vergadert gewoonlijk van begin juli tot begin oktober.

Bron: Turkse media