Morgen komen 34 vluchtelingen uit Turkse kampen naar Nederland. Het gaat om Syriërs van wie in Turkije is gebleken dat ze hier recht hebben op een verblijfsvergunning.

De groep wordt naar een asielzoekerscentrum gebracht. Daar moeten ze wachten tot er huisvesting voor hen is, melden staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Asiel en minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken.

Teruggestuurd
De vluchtelingen komen naar Nederland na afspraken tussen Turkije en de Europese Unie. Die houden in dat vluchtelingen die op eigen houtje naar Griekenland gaan, om van daaruit door te reizen naar andere Europese landen, worden teruggestuurd naar Turkije. Mensen die in Turkije asiel hebben aangevraagd, worden verdeeld over Europa. Vandaag landden er al groepen in Finland en Duitsland.

Dijkhoff is blij dat de afspraken tussen de Europese Unie en Turkije nu ook in de praktijk worden gebracht. De bedoeling is dat die afspraken een eind maken aan de illegale vluchtelingenstroom vanuit Turkije naar Griekenland. Migranten moeten ontmoedigd worden om de levensgevaarlijke oversteek te maken en mensensmokkelaars moeten door de afspraken buitenspel worden gezet. “Vandaag is daarmee een geloofwaardig begin gemaakt”, zegt Dijkhoff.

Mensenrechten
Ook Koenders is blij met de stappen die vandaag gezet zijn. “Natuurlijk blijven we toezien op de naleving van de hoge standaarden over mensenrechten die we met Turkije hebben afgesproken”, zegt hij daarbij.

ANP