In het nieuwe leercurriculum voor het middelbaar onderwijs van het Turkse Ministerie van Onderwijs zijn de lessen religieuze cultuur en moraalwetenschappen voortaan verplichte vakken. Wiskunde, filosofie en geschiedenis zijn keuzevakken geworden.

In het nieuwe systeem wordt het aantal plichtvakken verminderd en het aantal keuzevakken wordt uitgebreid. De Minister van Onderwijs Ziya Selçuk kondigde het nieuwe systeem aan in het kader van de “2019-2023 Strategie”. Ook het aantal lesuren wordt verminderd.

Volgens de minister is die vermindering van het aantal lesuren nodig. “Een kind kan geen 15-16 vakken onder de neus gedrukt krijgen en alles begrijpen en verwerken.” Met het nieuwe systeem kunnen leerlingen een individueel parcours opstellen, aldus de minister. Het aantal uren dat leerlingen aanwezig moeten zijn op school is niet veranderd. Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen aangebracht. Turkse taal en literatuur, religieuze cultuur, ethiek en wetenschappelijke kennisleer zijn verplichte vakken geworden.

Het vak religieuze cultuur en ethiek

Ook de universitaire toegangsexamens gaan veranderen en in lijn gebracht worden met de wijzigingen in het middelbaar onderwijs. In de laatste jaren van het middelbaar onderwijs worden de vakken in twee groepen ondergebracht: sociale en humane wetenschappen enerzijds en wetenschapsvakken anderzijds.

“Wetenschappelijk onderwijs wordt afgewezen”

Feray Aytekin Aydoğan, voorzitter van de onderwijsvakbond, vindt dat het wetenschappelijke onderwijs wordt onderuitgehaald met de nieuwe wijzigingen:

“De lessen religieuze cultuur en ethiek zijn overblijfselen van de staatsgreep van 1980. Deze vakken worden in elke klas verplicht. Religieuze vakken werden eerst ingevoerd als keuzevakken en nu worden ze plichtvakken. In de twaalfde leerjaar is er geen plaats voor verplichte sociale wetenschappen maar wel voor religieuze vakken zoals islamitische filosofie en soefistische literatuur. De ideologische lijn die het wetenschappelijke onderwijs afwijst, wordt verdergezet. In plaats van het aantal lessen te verminderen worden de vakken gegroepeerd onder één noemer. Het blijft onduidelijk wie de lessen gaat geven en wat de voordelen gaan zijn.”

Birgün

T.A.