Een op vier wil in Turkije een leraar worden. Dit zei de Minister van Educatie Ismet Yilmaz, verwijzende naar een nieuw verslag van de Organisatie voor Economische Coöperatie en Ontwikkeling (OECD).

Positief beeld over leerkrachten in Turkije

“Er werd een nieuw verslag vrijgegeven door de OECD. Meestal wordt er graag negatief gesproken over Turkije, maar deze keer is het iets positiefs. Volgens het rapport wil wereldwijd 5 percent van de bevolking leraar worden, maar in Turkije is dit percentage maar liefst 25%. Dit toont een positieve perceptie van het lerarenberoep aan in Turkije. Het aantal studenten per klaslokaal is gedaald van 36 naar 24. Een leerkracht moest de voorbije jaren 28 studenten lesgeven. Nu hebben leraren gemiddeld 12 studenten,” aldus Yilmaz. Hij zei dit tijdens een bezoek aan het kantoor van de regeringspartij AKP in de noordwestelijke provincie Bursa.

Turkije geeft het meeste uit aan educatie in Europa

De Minister gaf ook een positieve nota over de overheidsuitgaven voor educatie in Turkije in vergelijking met het gemiddelde van de OECD.

“Turkije geeft 6,2 percent van het nationale inkomen uit aan educatie momenteel. Het echte cijfer ligt volgens mij zelfs nog hoger dan dat. In het verleden waren we onder het gemiddelde van de OECD-landen, waar het gemiddelde op 5,2 percent ligt. Er is geen enkel land in Europa dat meer middelen voorziet voor opleidingen dan wij. Een leraar is de belangrijkste investering voor educatie,” zei de Minister.

Turkse studenten ontevreden over hun leven

Het PISA (Programma voor Internationale Studentenbeoordeling) van de OECD publiceerde haar laatste rapport op 20 april 2017. Hierbij onderzochten ze de prestaties van studenten op school, de relaties met schoolkameraden en leerkrachten, familie-omgevingen en vrije tijd. Ongeveer 540,000 studenten van 72 verschillende landen deden mee aan de studie. De Turkse studenten bleken het laagst te scoren op “levenstevredenheid”, met meer dan 20 percent die aangaf “ontevreden met het leven” te zijn.

In Nederland blijkt minder dan 4 percent van de studenten “ontevreden” te zijn met hun leven.

Hurriyet