Een recent aangenomen decreet over noodverordeningen geeft de Turkse veiligheidstroepen de bevoegdheid om brieven te openen die als ‘verdacht’ worden beschouwd. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van de wet op ‘de inbeslagname van post’.

Volgens het noodsituatiedecreet met het nummer 696 dat op 24 december werd uitgevaardigd, kunnen brieven en enveloppen, waarvan wordt vermoed dat ze ‘verdacht’ materiaal bevatten, nu door veiligheidsbeambten worden geopend op verzoek van een aanklager.

Brieven en enveloppen

Het nieuwe decreet maakt het echter ook voor de veiligheidsdiensten mogelijk om brieven en enveloppen te openen. Er zijn verschillende beperkingen aan de procedure, waarbij de veiligheidstroepen brieven kunnen openen met betrekking tot bepaalde criminele activiteiten.

Bevoegdheid

De noodverordening heeft officieren van justitie ook de bevoegdheid gegeven bezwaar aan te tekenen tegen uitspraken van de rechtbank over de vrijlating van verdachten.

Turkije riep een noodtoestand uit na de mislukte staatsgreep van 15 juli 2016, waarvan algemeen wordt aangenomen dat deze het werk is van de in de VS gevestigde predikant Fethullah Gülen, en heeft sindsdien besluiten uitgevaardigd die belangrijke regelingen invoeren op vele gebieden.

Hurriyet