Foto: Nurettin Yıldız

Een Turkse rechter heeft geoordeeld dat een nieuwe strafklacht moet worden ingediend tegen de islamitische prediker Nurettin Yıldız vanwege zijn uitspraken uit 2018 waarin hij pleitte voor het slaan van vrouwen.

In 2018 had Nurettin Yıldız gezegd: “Een vrouw die geslagen wordt moet dankbaar zijn”, wat leidde tot wijdverbreide maatschappelijke reacties.

Een Turkse rechter heeft geoordeeld dat een nieuwe strafrechtelijke klacht moet worden ingediend tegen islamitische prediker Nurettin Yıldız over zijn opmerkingen uit 2018 dat “een vrouw die geslagen wordt dankbaar moet zijn.”

De rechter zei dat de opmerkingen van Yıldız “aanzetten tot misdaad”, volgens berichtgeving van Oda TV op 29 maart.

Na de vrouwonvriendelijke opmerkingen van Yıldız in 2018 had een vrouw genaamd R.K. op sociale media tegen de prediker gereageerd.

Daarna spande Yıldız een rechtszaak aan tegen de vrouw op beschuldiging van “belediging”, waarbij een aanklager tot 2 jaar en vier maanden gevangenisstraf vroeg voor de betreffende beschuldiging.

De rechter die de “belediging” zaak overzag, oordeelde dat er geen straf nodig was tegen R.K. omdat de opmerkingen van de prediker “geweld tegen vrouwen rechtvaardigden”.

De rechter oordeelde ook dat er een nieuwe strafklacht tegen Yıldız moet worden ingediend bij het hoofdbureau van de officier van justitie in Istanbul omdat de opmerkingen van Yıldız “een lofzang zijn op misdaad en criminaliteit”.

“Yıldız’s opvatting dat hij geweld tegen vrouwen prijst of goedkeurt kan niet worden geaccepteerd in ons recht waarin de gelijkheid van vrouwen en mannen geldt.

Aangezien de gelijkheid van vrouwen en mannen op elk gebied van het leven naast elkaar staat, is er geen plaats voor genderdiscriminatie in het huidige leven. Onder de morele en wettelijke waarden van onze huidige tijd, kan er geen plaats zijn voor het slaan van vrouwen die in de eerste eeuwen zijn ingevoerd,” zei de rechter in zijn met redenen omklede beslissing.

Yıldız had in 2015 ook al tot een maatschappelijke reactie geleid toen hij had voorgesteld dat kinderen vanaf zes jaar met andere kinderen of volwassenen konden trouwen.

Bron: Turkse media