Ali Erbaş ( het hoofd van de Turkse dienst voor Religieuze Zaken) en Erdogan

Diyanet, het Turks ministerie van Religieuze Zaken, deelde een fatwa over de vraag “is er een winstlimiet in de handel”, tijdens de periode van prijsstijgingen.

In het bericht werd gezegd: “Het is Allah die de prijzen bepaalt en schaarste en overvloed geeft.”

De Hoge Raad voor Religieuze Zaken vaardigt fatwa’s uit door telefonisch of via internet gestelde vragen te beantwoorden.

Geselecteerde vragen en fatwa’s over bepaalde onderwerpen worden voortdurend op de website gepubliceerd, al naar gelang de onderwerpen.

Als deze fatwa’s verband houden met een onderwerp dat op de agenda van het land staat, worden ze soms gedeeld op de sociale media-accounts van het bestuur.

In de periode waarin de hoge prijsstijgingen werden besproken, trok een fatwa die op 20 juli op de sociale media-account van het bestuur werd gedeeld, de aandacht.

Volgens een verslag van Sefa Uyar van Cumhuriyet, verklaarde de fatwa, die werd uitgevaardigd in antwoord op de vraag “Is er een winstlimiet in de handel?”, dat “de Islam geen bepaalde winstlimiet stelt in koop- en verkoopcontracten, en het overlaat aan de marktvoorwaarden”.

Anderzijds werd in de fatwa benadrukt dat de overheid de bevoegdheid heeft om in te grijpen in de prijzen wanneer er sprake is van misbruik op de markt.

Ook wanneer er sprake is van buitensporige prijsstijgingen, met name voor goederen die kunnen worden beschouwd als essentiële behoeften van de bevolking.

Bron: Turkse media