Turks ministerie van Justitie verdedigt arrestatie studenten vanwege Pride-vlag door te zeggen dat "homoseksualiteit haram is

Het Turkse ministerie van Justitie verdedigde de arrestaties van studenten van de Boğaziçi-universiteit in de rechtbank door op te merken dat homoseksualiteit “haram”, zondig, is in de islam, meldde de Turkse media op 18 augustus.

Studenten van de universiteit werden aangehouden en gearresteerd voor een kunstwerk dat Pride vlaggen afbeeldde naast de islamitische heilige plaats Kaaba.

Het Turkse ministerie van Justitie verdedigde voor de rechtbank de vervolging van studenten van de Boğaziçi-universiteit wegens een kunstwerk waarop Pride-vlaggen bij de islamitische heilige plaats Kaaba waren afgebeeld, door te zeggen dat homoseksualiteit “haram” is in de islam, meldde de Turkse media op 18 augustus.

Twee Boğaziçi studenten, Selahattin Can Uğuzeş en Doğu Demirtaş, werden gearresteerd voor een kunstwerk dat de regenboog Pride vlag afbeeldde naast een afbeelding van Kaaba, en het kunstwerk werd op de grond gelegd, wat volgens het ministerie van Justitie een “vijandige daad was die haat en vijandigheid uitlokte” en een expliciete bedreiging vormde voor de openbare veiligheid.

De gearresteerde student Uğuzeş ging bij het Grondwettelijk Hof in beroep tegen zijn vervolging op grond van het feit dat zijn rechten op persoonlijke vrijheid en veiligheid met zijn detentie werden geschonden.

Homoseksualiteit in islam is haram

Het ministerie van Justitie verdedigde zich tegen het feit dat homoseksualiteit in de islam haram, zondig, is en stelde dat de opsluiting van de studenten wettelijk gegrond was omdat zij zich schuldig hadden gemaakt aan “het aanmoedigen van vijandigheid en haat in het publiek”, dat in meerderheid islamitisch is, naast “beledigingen”.

“In het onderzoek is vastgesteld dat de afbeelding en geschriften in kwestie een concrete bedreiging voor de openbare orde vormden,” aldus de verdediging.

“De conclusie [is] dat voorwaardelijke vrijlating onvoldoende zou zijn geweest.”

Opnieuw baserend op het feit dat de Turkse bevolking in meerderheid moslim is, stelde het ministerie van Justitie dat de afbeelding door de studenten van het mystieke wezen Shahmaran in strijd was met het islamitische monotheïstische geloof.

De gemanipuleerde afbeelding van de Kaaba is bevorderlijk voor het kweken van vijandigheid jegens het islamitische deel van het publiek, en maakt het mogelijk die vijandigheid te versterken, zo voegde de verdediging eraan toe.

Bron: Hürriyet