Mensen verrichten het vrijdaggebed buiten de Uzun Mehmet Moskee, in Zonguldak, Noord-Turkije,

Het Presidium voor Religieuze Zaken (Diyanet) heeft de regel inzake sociale afstand die sinds vorig jaar in moskeeën wordt toegepast, opgeheven na een verbetering van de situatie in verband met de COVID-19-pandemie.

Diyanet voorzitter Ali Erbaş zei in een circulaire die vrijdag naar imams in het hele land werd gestuurd dat gebeden kunnen worden uitgevoerd in “saf” volgorde (rijen of rechte lijnen van de gelovigen die zo dicht mogelijk bij elkaar moeten zijn tijdens het gebed).

Het land had in de eerste dagen van de pandemie moskeeën gesloten voor het gezamenlijk gebed, maar deze zijn in mei 2020 heropend, op voorwaarde dat sociale afstand in acht wordt genomen. Het vrijdaggebed, dat voor alle moslims in staat om te bidden in een congregatie vereist is, bleek echter een uitdaging.

De gebeden, die al druk waren en meestal buiten de moskeeën werden verricht vanwege het grote aantal aanwezigen, namen nog verder in omvang toe, waarbij mensen die sociale distantie in acht wilden nemen, het gebed met de gebedsmatten moesten verrichten, soms op straat.

Erbaş prees het uitblijven van ernstige problemen als gevolg van de pandemie bij de moskeeën dankzij de waakzaamheid van het moskeepersoneel en de gelovigen.

Als redenen voor het opheffen van de sociale afstandsregel voor farz (verplichte) gebeden in de moskeeën noemde hij de naderende winter, die het moeilijk zal maken om buiten te bidden, en de toegenomen vaccinatiegraad in het hele land.

Bron: Sabah