De eerste minister van India Narendra Modi

President Erdoğan sloeg de klimaattop in Glasgow begin deze maand over, naar verluidt uit protest tegen de “voorkeursbehandeling” van India.

Bronnen vertelden The Times of India dat de Turkse leider vraagtekens zette bij wat hij beschouwde als de bevoorrechte behandeling van India.

President Recep Tayyip Erdoğan sloeg de wereldwijde klimaatconferentie in Glasgow begin deze maand over, naar verluidt uit protest tegen de “voorkeursbehandeling” van India.

Staatshoofden en regeringsleiders uit de hele wereld woonden de 2021 conferentie van de Verenigde Naties over klimaatverandering bij, de COP26-top, die op 31 november van start ging en tot 13 november duurde.

Erdogan zou zich bij hen voegen in Schotland nadat hij in het weekend de G20-top in Rome had bijgewoond, maar in plaats daarvan landde hij op 1 november kort na middernacht terug in Turkije.

‘Veiligheidsprotocollen’

Erdoğan vertelde verslaggevers in zijn vliegtuig naar huis dat Ankara eisen had gesteld met betrekking tot de veiligheidsprotocollen voor de top in Groot-Brittannië, die niet werden ingewilligd.

“Toen onze eisen niet werden ingewilligd, besloten we niet naar Glasgow te gaan”, zei Erdoğan. Hij zei dat de protocollaire normen die Ankara eiste, de normen waren die hij altijd toepast op zijn internationale reizen.

Bronnen vertelden The Times of India echter dat Erdoğan tegen India protesteerde vanwege de “speciale behandeling” die het kreeg.

Tijdens de top heeft de Britse regering er bij de delegaties op aangedrongen om hotels te verdelen. Ook werden bussen georganiseerd om de regeringsleiders naar de plaats van de conferentie te brengen.

Er werden echter uitzonderingen gemaakt voor drie landen – het gastland, de Verenigde Staten en India. Zij mochten verblijven in hotels die zij exclusief voor zichzelf hadden geboekt, en hun leiders – Boris Johnson, Joe Biden en Narendra Modi – arriveerden op 1 november in de autocolonne op de plaats van de conferentie.

De Turkse president zei op 1 november te hebben vernomen dat de maatregelen waar Turkije om had gevraagd bij wijze van uitzondering waren toegekend aan een ander land, dat hij niet bij naam noemde.

Hij zei dat dit onaanvaardbaar was. “Wij zijn verplicht de waardigheid van onze natie te beschermen,” zei hij.

Bronnen vertelden The Times of India dat Erdoğan zijn ongenoegen uitte over de uitzonderingen en vraagtekens plaatste bij wat hij beschouwde als een bevoorrechte behandeling van India.

Bron: Turkse media