De top 20% van de rijkste personen van de Turkse bevolking kreeg zo een 47,2 percent van het totale nationale inkomen in 2016, wat een lichte stijging is tegenover het vorige jaar. Aldus het Turkse Instituut voor Statistiek (TÜIK).

De laatste rondvraag betreffende inkomens en leefomstandigheden, gepubliceerd op 18 september, toonde daarnaast aan dat de laagste 20% van de inkomens van de bevolking in Turkije gemiddeld ook stegen, al was die stijging wel duidelijk minder dan voor de hogere inkomensgroepen.

Hurriyet