Kamerlid en Denk-voorzitter Selçuk Öztürk

Kamerlid en Denk-voorzitter Selçuk Öztürk verbreekt zijn zwijgen na de reeks conflicten binnen zijn partij. Hoe verwacht hij de idealen van Denk nog te kunnen uitstralen? 

Medeoprichter Tunahan Kuzu noemt hem ‘rancuneus, ontoerekeningsvatbaar en incompetent’, fractievoorzitter Farid Azarkan vindt hem ‘een boefje’ en ‘een complotdenker’. De Twitter- en Facebookaccounts van zijn eigen partij werden gekaapt en keerden zich tegen hem. Selçuk Öztürk, Kamerlid en voorzitter van Denk, heeft lang gezwegen.

Wel waren er daden. Woensdag zette het bestuur, dat sinds het opstappen van drie leden nog uit hemzelf en de secretaris bestaat, Azarkan uit de partij; het conflict tussen de drie Kamerleden bereikte daarmee nieuwe hoogten. Voor het eerst verbreekt Öztürk zijn stilzwijgen.

Waarom heeft u zo lang gezwegen?

‘Vanwege de toekomst van Denk heb ik geprobeerd het conflict in der minne op te lossen, door niet met de media maar met elkaar te praten. Uitspraken zoals die van Azarkan zorgen dat ik veel reacties krijg, ook bedreigingen helaas. Dit moet waardig worden opgelost.’

Daar hoort kennelijk het royement van Azarkan bij. Waarom juist nu, terwijl alle kwesties waarnaar het bestuur verwijst al langer spelen?

‘Onder zijn leiding is veel informatie naar de media gelekt en hij heeft tientallen bemiddelingspogingen gesaboteerd. Telkens als Kuzu en ik dichter bij elkaar kwamen, waren er nieuwe eisen van Azarkan.’

Aanleiding voor het conflict is de affaire die Kuzu had met een vrijwilligster van Denk. Zij beschuldigde hem van ongewenste intimiteiten. Wanneer hoorde u daarvan?

‘In maart 2018, tijdens een overleg van Kamerleden, hoorde ik dat Azarkan al twee maanden weet had van een relatie met wederzijds goedvinden. Hij bleek zes kantjes informatie over de affaire te hebben, maar wilde die niet delen. Pas in januari 2020 hoorde ik dat de dame in kwestie Kuzu beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag.’

Waarom heeft u als voorzitter nooit contact gezocht met deze vrouw?

‘Ze heeft nooit een klacht ingediend. We hadden alleen de mondelinge toelichting dat het met wederzijds goedvinden was. We zijn een nieuwe partij, we hadden geen procedures hiervoor. Ik heb hiermee geworsteld.

‘Een vrouwelijk bestuurslid heeft later gevraagd of ze met het bestuur om de tafel wilde. Het antwoord was aftastend, het gesprek is niet tot stand gekomen.’

Waarom zou de vrouw bij Azarkan hebben geklaagd als het om een relatie met wederzijds goedvinden ging?

‘Dat vraag ik me ook af, ik heb haar nooit gesproken.’

Afgelopen februari sprak u Kuzu aan op de affaire, die zelf volhoudt dat het om een affaire met wederzijds goedvinden ging. Waarom kwam de kwestie weer naar boven?

‘In oktober 2019 hoorde ik op een receptie roddels over Kuzu. Die verzekerde me desgevraagd dat er niks aan de hand was. Dezelfde bron vertelde mij in januari dat de dame in kwestie naar Kamervoorzitter Arib was geweest en dat die had gezegd: je moet aangifte doen. Dat vond ik verontrustend. Toen ik dat met Kuzu besprak zei hij: maak het niet groot, er is niks. Het bestuur heeft hem vervolgens een brief gestuurd dat er informatie over zijn privégedrag was binnengekomen. Het antwoord was dat zijn gedrag het bestuur niks aanging. Dat heb ik zwart op wit.

‘Vervolgens hebben Kuzu, partijprominent Ayhan Tonca en ik met de bron een gesprek gehad in Apeldoorn. De bron zei dat de dame in kwestie alles naar buiten wilde brengen, eventueel in een boek over het wangedrag van Kamerleden. Dat maakte de kwestie urgent.’

Kuzu besloot na dat gesprek zijn politieke loopbaan in 2021 te beëindigen en terug te treden als partijleider. Is dat op uw aandringen?

‘Tijdens het  Kamerledenoverleg na dat gesprek in Apeldoorn heeft Farid met Tunahan gesproken. Zelf kon ik niet aanwezig zijn door  privéomstandigheden. Farid belde mij vervolgens. Hij had tegen Kuzu gezegd: Tunahan, ik zag je vanochtend op het station. Normaal gesproken loop ik naast je, maar vandaag wilde ik dat niet. Je hebt de afgelopen maanden het politiek leiderschap niet waargemaakt en je hebt moreel verwerpelijke dingen gedaan, jij kunt niet meer mijn politieke leider zijn. ‬

‘‪Drie weken eerder had hij Tunahan ook al gevraagd zijn fractievoorzitterschap aan hem over te dragen, vanwege zijn privésituatie.’

Klopt het dat er ook frictie was over uw provocerende toon in de Kamer?

‘Kuzu heeft mij indertijd gevraagd of ik de badguy wilde zijn, zodat hij als de charismatisch leider kon shinen. Onze toon was de laatste maanden al gematigder.’

Hoe verklaart u de massale steun van Denk-kader voor Azarkan?

‘We hebben 3.500 leden. Die steun is een clubje van hooguit 50, 60 personen. Datzelfde clubje is al weken bezig om 350 handtekeningen te verzamelen voor een manifest. Wij zijn een ledenpartij. Dat moet je niet uithollen. Dat deden Kuzu en Azarkan met hun reisje naar Istanboel, waar ze eind vorig jaar leiderschap en koers van de partij gingen bespreken. We hebben daar commissies voor.’

‘In crisistijd moet je vasthouden aan je waarden. Dat doen wij als bestuur door professor Tom Zwart als adviseur te vragen, door Berenschot onderzoek te laten doen naar het conflict. De idealen staan boven de individuen.’

Als je er niet in slaagt een bestuur van vijf en een fractie van drie leden bij elkaar te houden, hoe wil je dan je idealen uitstralen?

‘Veel nieuwe partijen maken deze fase mee. Dat zie je bij 50Plus, bij Forum, bij de Partij voor de Dieren. Je gaat van charismatisch leiderschap naar een door leden gedragen partij. Het is een natuurlijk proces op weg naar volwassenheid. Uiteindelijk moet je toch met elkaar om de tafel.’

Om tafel met iemand die geen lid meer is?

‘In het belang van Denk moet iedereen offers brengen. De kwestie is nog niet klaar.’

Bron: De Volkskrant (Ariejan Korteweg)