Foto: AA Photo.

In het kader van de internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap, werd Talya Özdemir, een 10-jarig Turks meisje, de jongste persoon die ooit een toespraak heeft gehouden voor de Verenigde Naties.

Ondanks haar leeftijd wist de jonge vrouw de aandacht van haar publiek te trekken met haar toespraak, onder de titel ‘gender, wetenschap en duurzame ontwikkeling: de impact van de media’, waarna Özdemir een staande ovatie kreeg van het publiek.

Wetenschappers

“Ik kwam hier vandaag om mijn gedachten met jullie te delen, zodat meisjes als ik ervoor kiezen om wetenschapper te worden, om vrouwen te eren in de wetenschap en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de wereld,” zei het jonge meisje tijdens de opening van haar toesprak.

Özdemir verklaarde dat ondanks de vele internationale dagen die in het leven zijn geroepen door de V.N. om mensen te sensibiliseren over wetenschap en gendergelijkheid, zij en haar vriendinnen hiervan nauwelijks op de hoogte zijn. Volgens Özdemir moet de overheid en de V.N., de burgers hierover meer bewust maken.

Vrouwen in de wetenschap

Ze riep de V.N. en lokale autoriteiten op om scholen te bezoeken om bewustzijn te creëren rond ecologische thema’s, wetenschap, armoede en ongelijkheid, klimaatverandering en hernieuwbare energie. Verder verklaarde ze dat de V.N. haar duurzame ontwikkelingsdoelen niet kan halen zonder wetenschappelijke ontwikkeling. Özdemir verklaarde dat de bijdrage van meisjes en vrouwen hierin een cruciale rol kan spelen.

Vluchtelingen

Het jonge meisje haalde ook de vluchtelingencrisis tijdens haar toespraak aan; volgens haar bevinden zich in de migratiestroom veel vrouwen met een potentieel  om wetenschapper te worden. Ze riep ook iedereen op om deze vrouwen en meisjes te helpen.

Onzichtbare vrouwen

Tijdens haar betoog vestigde Özdemir er de aandacht op, dat hoewel verschillende vrouwen te werk worden gesteld als dokter, ingenieur of leerkracht, hierover in Turkije en de rest van de wereld, nauwelijks over wordt gesproken. Volgens Özdemir moeten de media meer nieuws brengen over vrouwen in de wetenschap, en moeten scholen ook les geven over succesvolle vrouwelijke wetenschappers.

Campagne

Het jonge meisje lanceerde een campagne onder de noemer ‘Girls4GirlsinScience’, om de inspanningen van vrouwen in de wetenschap en duurzame ontwikkeling, te promoten in het onderwijs. Özdemir vroeg aan Peter Thomson, de voorzitter van de algemene vergadering van de V.N., om haar campagne als eerste te ondertekenen.

https://www.youtube.com/watch?v=upLxQV3Skso

Sabah