De Turkse regering heeft vorige week fel uitgehaald naar de Franse president Emmanuel Macron omwille van zijn uitlatingen over de herdenkingsdag van de Armeense Genocide.

 “Beschuldigingen van een zogenaamde Armeense genocide zijn politieke leugens zonder wettelijke basis. Ver van historische feiten. Ze hebben een ongeldige en waardeloze betekenis voor Turkije,” zei de Turkse presidentiële woordvoerder İbrahim Kalın in een verklaring.

“Zij die de oproep van president Recep Tayyip Erdogan hebben genegeerd, waarin hij aanspoorde om een gezamenlijke historische commissie op te richten om de historische realiteit op te helderen, proberen historische gebeurtenissen te manipuleren,” voegde hij toe.

Hij zei ook dat Macron, in het nauw gedreven door politieke ellende en maanden van protesten, zichzelf probeert te redden door historische gebeurtenissen te gebruiken als politiek voer.

Macron verklaarde dinsdag dat “24 april de dag zal zijn waarop Frankrijk de Armeense Genocide zal herdenken”. Hij zei dat hij president Erdogan op de hoogte had gebracht van deze beslissing en voegde toe dat hij een open dialoog wilde houden met Turkije.

“We hebben meningsverschillen over de strijd tegen IS, de mensenrechten in Turkije en over de genocide,” haalde Macron aan.

“We hebben ook punten van overeenstemming, zoals de noodzaak van een politieke transitie in Syrië. Als zodanig is een dialoog met Turkije onontbeerlijk,” aldus de Franse president.

Frankrijk erkende Armeense genocide in 2001

Turkije erkent dat er veel Armenen om het leven zijn gekomen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het land zegt echter dat de cijfers onnauwkeurig zijn en ontkent dat er systematisch moorden werden georkestreerd. De Turken accepteren de term “genocide” niet en zeggen dat er ook veel moslim zijn gesneuveld.

Armenië beweert dat er 1.5 miljoen Armenen werden uitgeroeid tijdens de 2de Wereldoorlog toen het Ottomaanse Rijk uiteenviel. Meer dan 30 landen bestempelen de gebeurtenissen als een genocide.

Hurriyet

O.A.