President Erdoğan

President Erdoğan heeft in zijn ontmoeting met de voorzitter van de Unie van Armeense stichtingen Bedros Şirinoğlu, een wettelijke regeling toegezegd die hen in staat zal stellen hun raad van bestuur te kiezen.

Erdogan verklaarde dat de voorbereidingen spoedig zullen worden afgerond en dat de verkiezingen kunnen worden gehouden in minderheidsstichtingen.

“Onze eerbiedwaardige president vertelde ons dat de studies over het onderwerp snel worden uitgevoerd, dat het hopelijk snel zal worden afgerond en dat de verkiezingen in minderheidsstichtingen zullen worden gehouden,” vertelde Şirinoğlu aan de krant.

Het handvest van de Unie bestond sinds 1864 en was nu nutteloos, zei Şirinoğlu, en merkte op dat Erdoğan wilde dat het werd aangepast aan de huidige situatie.

De stichtingshoofden wilden een handvest in hun voordeel opstellen en daarom werden de verkiezingen verlengd, verklaarde hij.

“De heer President gaf instructies aan het Ministerie van Cultuur en het Algemeen Directoraat van Stichtingen en begon met het werk,” zei Şirinoğlu, eraan toevoegend dat ze in staat zouden zijn om te onderzoeken nadat het werk is voltooid.

“Ik denk dat dit binnen drie tot vier maanden voorbij zal zijn,” voegde hij eraan toe.

Het algemeen directoraat voor stichtingen schortte de verkiezingscirculaire in 2013 op.

De verkiezingen konden ongeveer acht jaar lang niet worden gehouden in minderheidsstichtingen door het ontbreken van een wettelijke regeling inzake verkiezingen.

Bron: Hürriyet