Het patriarchaat van de Armeens-Apostolische Kerk in Istanbul heeft sinds 2019 een nieuwe leider: bisschop Sahak Mashalian

“Het doet ons verdriet te zien dat het lijden van ons volk en het lijden van onze voorouders door sommige landen wordt misbruikt voor alledaagse politieke doeleinden,” zei Sahak Mashalian, hoofd van het Armeens patriarchaat van Turkije, op 23 april.

“De spanning die wordt veroorzaakt door het gebruik van deze kwestie op de parlementaire agenda’s gedurende tientallen jaren is niet bevorderlijk geweest voor de toenadering tussen de twee naties, integendeel, het provoceert vijandige gevoelens en vertraagt de vrede,” zei hij.

Mashalian onderstreepte dat in de eerste plaats vriendschap en oprechtheid tussen de Turkse en Armeense naties moeten worden versterkt.

Hij voegde eraan toe dat van derde landen wordt verwacht dat zij een bemoedigende bijdrage in deze richting leveren.

Mashalian zei tegen Anadolu Agency over de incidenten van 1915: “Wij zullen, net als onze voorgangers en overleden patriarchen, blijven streven naar vrede, vriendschap en welzijn tussen Turken en Armeniërs.”

Hij zei dat Turkije en Armenië als buurlanden voorbestemd zijn om naast elkaar te bestaan gezien hun geografische ligging en historische ervaringen.

“Wij verkiezen te behoren tot diegenen die hopelijk de heropleving verwachten van de nabuurschapsbetrekkingen, die uniek zijn voor deze landen en bestaan in de tradities van de twee gemeenschappen, tussen de autoriteiten van Turkije en Armenië”, voegde hij eraan toe.

Recep Tayyip Erdoğan

“Beste Recep Tayyip Erdoğan, gedurende zijn tijd als zowel premier als president, is de enige hoogste staatsambtenaar in de geschiedenis van de Turkse Republiek geweest die bij deze gelegenheid boodschappen heeft overgebracht,” zei Mashalian.

Hij onderstreepte dat een zorgvuldiger taalgebruik, waarbij men zich onthoudt van uitdrukkingen die de nationale waardigheid aantasten, het gemakkelijker zal maken om constructieve dialogen tot stand te brengen.

Hij merkte op dat de spanningen die zijn ontstaan door deze kwestie, die al tientallen jaren op de agenda van de parlementen staat, de toenadering tussen de twee naties niet ten goede komen, maar een vertraging van de verzoening veroorzaken door vijandige gevoelens op te wekken.

Turkije’s communicatiedirecteur Fahrettin Altun ondersteunde de uitingen van Mashalian met een verklaring op sociale media.

“Sahak Mashalian, de Armeense patriarch van Turkije, merkte treffend op dat het leed uit het verleden niet mag worden uitgebuit voor politiek gewin op korte termijn,” zei hij.

“We zullen vreedzaam en als broeders en zusters in dit land blijven samenleven,” voegde hij eraan toe.

“Samen zijn wij Turkije,” merkte Altun op.

De presidentiële woordvoerder van Turkije, Ibrahim Kalın, sprak op Twitter zijn steun uit voor de opmerkingen van Mashalian en merkte op:

“Het misbruiken van de geschiedenis voor een beperkte politieke agenda helpt noch het verleden noch het heden.”

“We zullen niet toestaan dat iemand onze gedeelde pijn en gemeenschappelijke geschiedenis manipuleert,” vervolgde hij.

Bron: Hürriyet