Met de ondertekening van een diversiteitscharter, een campagne in de scholen en de aanwerving van meer agenten van allochtone origine wil de Antwerpse politie snel werk maken van het diversiteitsbeleid. “Diversiteit is een meerwaarde voor ons korps”, zegt korpschef Serge Muyters.

aEen 350-tal leden van de Antwerpse politie troepten gisterochtend samen voor het stadhuis op de Antwerpse Grote Markt. Daar ondertekenden burgemeester Bart De Wever (N-VA) en korpschef Serge Muyters een diversiteitscharter

”Respect voor diversiteit”

Het ondertekende charter draagt de titel “Iedereen anders, altijd van dienst”. Diversiteit wordt de rode draad doorheen het beleid van de Antwerpse politie. Er is verscherpte aandacht voor racisme, intimidatie, haatmisdrijven of andere vormen van discriminatie

Aanwerving

Om de doelstellingen te halen, wil het korps ook meer voeling met de maatschappij krijgen. “Ons korps moet herkenbaar zijn”, zegt Muyters. Op dit ogenblik is slechts 7% van de 2.700 personeelsleden van de politie van allochtone origine. Het aantal agenten met een Noord-Afrikaanse of Turkse herkomst bedraagt maar 2%. “We moeten ons korps diverser maken”, aldus De Wever. “Diversiteit moet de rode draad worden.”

Campagne in scholen

Om een diverser korps te krijgen, trekt de politie naar de Antwerpse scholen. Een promoteam bezoekt de zesdejaars. “We doen dat al een tijdje”, zegt politiewoordvoerster Veerle De Vries. “In de klassen wordt er een open debat georganiseerd met wat stellingen over werken bij de politie. We merken dat na zo’n sessie meer mensen bij de politie willen werken.” Het is de bedoeling dat, door de campagne in de scholen, alle Antwerpse zesdejaars in aanraking komen met de leefwereld van de politie. “Zo proberen we hen te motiveren om bij de politie te komen werken”, zegt De Vries. “Die sessies bieden ons de mogelijkheid om onduidelijkheden en misverstanden weg te werken.

Bron: GVA