printscreen: Youtube

Welk gezond verstand laat een busje van een terroristische organisatie, de PKK, in Turkije door een Turkse wijk in België rijden?

Volgens een aantal media kwam de Koerdische gemeenschap nog eens samen om de vrijlating van hun terreurleider Ocalan te vragen. Uit de toonaard van deze berichtgeving blijkt dat onze mainstreammedia deze evenementen van de Koerdische gemeenschap begrijpen en steunen. Er wordt steeds gesproken over de Koerden en nauwelijks verwezen naar de PKK.

Printscreen: Google

 

Volgens wat we vernemen uit diezelfde media zou de stad Antwerpen zelfs zijn toestemming hebben gegeven voor deze evenementen. Een busje met alle kentekens van de PKK, vlaggen van Ocalan, wapens aan boord…mag door de Brederodestraat rijden in Antwerpen.

gva.be

Bij het schrijven van dit artikel horen we op de VRT 1 radio: “ Het is nog niet duidelijk wat deze rellen heeft uitgelokt. Het is door een omleiding dat dit busje per ongeluk door de Brederostraat rijdt. De Turkse gemeenschap spreekt over een provocatie maar doet geen officiële mededeling. De media wachten nu wel nog op een officiële verklaring van de Koerdische gemeenschap.”

standaard.be

De propagandamachine van de PKK kan zich even goed voorbereiden om dan straks volop te kunnen klagen. Die arme Koerden die in Turkije zo naar onafhankelijkheid strijden en in een gerechtvaardigde oorlog met de Turken zitten. Dit is het beeld dat de media, of ze het nu willen of niet, brengen naar de bevolking, vooral in Vlaanderen. Even later op het VRT nieuws van 13 u. klinkt het “ Turken raken slaags met de Koerden “en er wordt met geen woord gerept over de PKK. Ja zo gaat dat in Vlaanderen.

Printscreen: vrt.be

Zijn onze media en een aantal politici naïef, gedesinformeerd of bewust te kwader trouw. We moeten wel toegeven dat de Gazet van Antwerpen met een veel genuanceerder verhaal over het gegeven kwam en de feiten juister en genuanceerder weergaf.

Laten we nog eens de feiten op een rij zetten.

De PKK is door Europa en de Verenigde staten nog altijd erkend als een terroristische organisatie. In Duitsland waar zich de grootste Turkse gemeenschap van Europa bevindt zijn deze manifestaties van de PKK manifest verboden. Einde van de maand november zullen een aantal Europese diplomaten een Europees standpunt in Ankara verdedigen dat de prominente aanwezigheid van propaganda voor de PKK moet blijven verbieden.

dejongeturken.com

Eerder dit jaar omschreef de Belgische staatssecretaris Zuhal Demir, zelf van Koerdische oorsprong, in een uitzending van De Afspraak de PKK nog als een gevaarlijke terreurorganisatie.

Printscreen: Knack.be

Over de wreedheden die de PKK nagenoeg dagelijks begaat in Turkije berichtten we eerder met overtuigende bewijzen op deze website. En nogmaals er wonen ongeveer 15.00.000 Koerden in Turkje die er zich perfect geïntegreerd voelen. In de laatste jaren hebben ze voldoende erkenning gekregen door de Turkse staat.

printscreen: dejongeturken.com

En deze Koerden, net als de meerderheid van de nagenoeg 30.000 koerden die in België leven, willen absoluut niets te maken hebben met de PKK. De volledige Turkse samenleving in Turkije veroordeelt deze PKK incluis alle oppositiepartijen MHP, CHP….

Er is één partij de HDP, waarvan sommige leden banden hebben met de PKK. En ja er zijn in het zuid-oosten van Turkije regelmatig zware gevechten tussen de terreurorganistie PKK en de Turkse staat. Hoe kan dat ook anders na alle bijna dagelijkse aanslagen door die PKK op de Turkse veiligheidsdiensten en onschuldige burgers.

Tegen het geweld

Maar zelfs in het zuid-oosten is een meerderheid van de Koerden tegen het geweld gehanteerd door de PKK en zijn er regelmatig betogingen tegen de PKK.  Dat zijn de feiten in Turkije zelf, even abstractie makend van de rest van de Koerdische situatie in en rond de Syrische regio. Er is in Turkije geen officiële of zelfs officieuze Koerdische oppositie, laat dat duidelijk zijn. Er bestaat hierover nauwelijks of geen objectieve berichtgeving in de media.

Antwerpen schoffeert de Turkse gemeenschap

Is het dan te verwonderen dat er rellen uitbreken in Antwerpen. Door toelating te geven aan de PKK, om manifest te kunnen paraderen met alle symbolen van dien, per ongeluk of niet, in het hart van de Turkse gemeenschap, schoffeert de stad Antwerpen de Turkse gemeenschap…. en de media stellen zich dan de vraag hoe dat komt ….

Wij vragen ons af waarop de romantiek rond die zogenaamde Koerdische vrijheid strijders is gebaseerd. Wat zijn de feiten ?  Welke politieke partij vertegenwoordigt de PKK ? Bij ons weten is er in Turkije geen enkel maatschappelijk draagvlak voor die PKK. Meer dan een gevaarlijke terreurgroep is het niet. Die positieve perceptie of ontkenning van het gegeven PKK vooral in België leidt een eigen leven en wordt gevoed door een goede propaganda machine, gesteund door criminele activiteiten, volgens sommige bronnen zelfs goed voor 80% van de drugstrafiek in Europa.

printscreen: dejongeturken.com

Het minste wat we van de media en een aantal beleidsmensen mogen verwachten is toch enige kritische zin in de berichtgeving en het gedoogbeleid terzake. We roepen dan ook op tot die kritische reflectie, het is de hoogste tijd. Stop met die polariserende uitspraken als de Turken raken slaags met de Koerden….Duid en omschrijf het fenomeen PKK.

Een kritische reflectie zou bijvoorbeeld kunnen gaan over de ideologische achtergronden van de PKK. Soms wordt er door de betere media al eens verwezen naar Karl Marx. Alhoewel Marx zeker een invloed gehad heeft op de terreurleider Ocalan in de beginperiode van de PKK is dit later en tot op vandaag zeker niet langer het geval. De PKK en aanverwante organisaties halen hun inspiratie bij de Amerikaanse schrijver Bookchin, een anarchist die geweld niet uit de weg gaat.

Fikret Bila (een Turks journalist o.m. actief voor CNN) heeft hier uitvoerig over bericht in zijn boek “ The ideological codes of the PKK “ Ideologisch zou je de PKK kunnen vergelijken de RAF, die rote armee fraction, destijds berucht voor enkele zeer bloedige aanslagen in Duitsland.

Waar in de zogenaamde kwaliteitspers lezen we ooit over invalshoeken als deze om maar één voorbeeld te geven.

Het zou ons allemaal niet kunnen schelen ware het niet dat die houding van de media ons grote zorgen baart vanuit de maatschappelijke relevantie van het debat binnen de Turkse gemeenschap hier. De rellen in Antwerpen zijn daar een voorbeeld van. Ook in Turkije zelf begrijpt men deze attitude van de media, vooral in België, niet. Zo kunnen foute percepties aanleiding geven tot nationale en internationale spanningen die voor niets nodig zijn.

En het is niet omdat Erdogan het niet zo nauw neemt met de mensenrechten in Turkije dat men foute informatie moet geven over dat land.  Hier hebben de mainstreammedia een enorme verantwoordelijkheid helaas zonder dat ze het zelf  beseffen…. of houden ze er een andere agenda op na?

de Jonge Turken