In de afgelopen drie jaar zijn bijna 500 sociale huurders betrapt op het bezitten van een huis, flat of stuk grond in het buitenland, wat neerkomt op de helft van degenen die werden gecontroleerd. Limburg spant de kroon met 309 fraudeurs.

Wat zijn de consequenties als je betrapt wordt en hoe hoog zijn de boetes? En kan het erven van een stuk grond in Italië ook als fraude worden beschouwd? “Fraudeurs vinden steeds inventievere manieren,” zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA), die hen nu strenger aanpakt.

Sociale huurders in een privéwoning betalen momenteel gemiddeld €340 per maand. Op de private markt is dat ongeveer €840, wat een verschil van €500 inhoudt.

Woonmaatschappijen berekenen op basis van deze sociale korting hoeveel geld een sociale huurder die fraudeert, moet terugbetalen. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met eigendommen in het buitenland, wat verboden is voor sociale huurders.

Sinds maart 2021 voert de Vlaamse overheid controles uit via een raamcontract dat minister Diependaele toen heeft afgesloten. Tot dusver zijn er al 941 onderzoeken uitgevoerd waarbij woonmaatschappijen vermoedens hadden van fraude, volgens cijfers van de minister.

Een indicatie van fraude kan zijn dat het energieverbruik van een huurwoning al enkele maanden opvallend laag is, wat erop wijst dat de huurder mogelijk in het buitenland verblijft.

Soms spelen buren een rol als tipgever. Bij 482 gevallen hebben woonmaatschappijen daadwerkelijk buitenlandse eigendommen ontdekt, wat iets meer dan de helft (51,2 procent) van de gevallen betreft.

“Deze sociale huurders moeten ofwel de huur terugbetalen, ofwel worden ze uit hun woning gezet, maar meestal is het een combinatie van beide,” zegt minister Diependaele. Elke sociale huurder verklaart altijd op eer dat hij geen eigendommen heeft.

De meeste onderzoeken vonden plaats in Turkije (233), Marokko (157) en Italië (56). In Turkije stuitte een woonmaatschappij bijvoorbeeld op een sociale huurder die daar een stuk grond met een huis bezat ter waarde van €396.000.

Een andere sociale huurder moest vorig jaar €60.929,63 terugbetalen omdat hij bijna tien jaar geleden een woning in het buitenland had gekocht, wat het hoogste teruggevorderde bedrag tot nu toe is. In totaal is er al €2,7 miljoen aan sociale kortingen geïnd, gemiddeld €11.204 per dossier.

Limburg blijft de leider in Vlaanderen met 536 gecontroleerde sociale huurders, waarvan in 309 gevallen (58 procent) een verboden buitenlands bezit werd aangetroffen.

Oost-Vlaanderen staat op de tweede plaats met 217 onderzoeken, waarvan 90 positief waren. Gent is niet opgenomen in deze cijfers omdat ze niet deelnemen aan de bevraging. Diependaele verlengt de onderzoeken nu met twee jaar.

“We ontvangen te veel signalen dat woningen snel worden doorverkocht om controleurs te misleiden. Vooral in Turkije is dit een probleem: huizen worden bijvoorbeeld op naam van een familielid of kind gezet om boetes of uitzetting te voorkomen,” zegt minister Diependaele, die sociale huurders nu met terugwerkende kracht beboet.

Bron: Belgische media