Ambtenaren van Turkije en de Europese Unie zullen elkaar eind november in Ankara ontmoeten voor een dialoog over terrorismebestrijding. Ze zullen dan spreken over het verbieden van symbolen van de verboden Koerdische terreurorganisatie (PKK) in heel Europa. Dat vertelde een EU-ambtenaar aan dagblad Hürriyet.

Brussel is van plan om het verbod op symbolen van de PKK te verlengen, maar uiteindelijk zal de beslissing worden overgelaten aan de nationale overheden, zei een EU-ambtenaar, die anoniem wilde blijven, in Ankara tegen dagblad Hürriyet.

“Als een groep als de PKK wordt aangemerkt als terroristische organisatie, betekent dat dat elke steunbetuiging – symbolen, vlaggen of wat dan ook – bijdraagt aan propaganda en dit zou dan ook onder hetzelfde verbod moeten vallen. Daarom stellen wij de lidstaten voor dat ze het verbod ook uitbreiden naar symbolen en vlaggen”, aldus de ambtenaar.

Terrorismebestrijding

Wetgeving omtrent sancties en terrorismebestrijding valt onder de bevoegdheid van de EU en elke beslissing om een ​​groep als terroristische organisatie te bestempelen valt ook onder de verantwoordelijkheid van de Europese Unie, zei de ambtenaar, terwijl hij eraan toevoegde dat de aanpak van strafbare feiten onder de bevoegdheid van de EU-lidstaten zelf valt.

De ambtenaar merkte op dat dit tot nu toe alleen nog maar voor de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL) is gebeurd, en dat het zwaaien met de vlag van ISIL daarom in veel Europese landen een misdrijf is.

Hij herinnerde er ook aan dat Duitsland zijn districtskantoren een paar maanden geleden heeft opgeroepen de vlaggen van de PKK te verbannen.

Waarschuwing over voortgangsrapport

De Europese staatshoofden komen op 19 oktober bijeen en Turkije zal naar verwachting een belangrijk onderwerp zijn bij het diner.

“In het toetredingsproces is al jarenlang geen vooruitgang geboekt. Maar we kunnen ons bij veel zaken niet veroorloven om te stoppen om erover te praten”, zei de ambtenaar. “Dit varieert van de economie en antiterrorisme tot de situatie in Syrië en Irak, buitenlandse beleidskwesties en migratie. Er zijn veel problemen die niet in de wachtrij gezet mogen worden, alleen omdat het toetredingsproces niet vooruit gaat.”

Turkije en de EU zullen in november vergaderingen houden over energie- en transportbeleid, gevolgd door een vergadering over de economische banden en de Associatieraad EU-Turkije in december.

Vooruitgang

Echter, Brussel wacht op vooruitgang van Turkije inzake de rechtsstaat en de mensenrechten, de sleutelcriteria voor toetreding tot het blok, verklaarde de ambtenaar in Ankara.

Het jaarlijkse ‘voortgangsverslag’ van de EU over het toetredingsverzoek van Turkije zal bijzonder belangrijk zijn bij de presentatie ervan in april 2018, omdat daarmee ‘een verandering in de relatie met Turkije’ op de agenda kan komen, aldus de ambtenaar.

“Lidstaten zullen mogelijk aan de Europese Commissie vragen uit te spreken dat Turkije niet meer aan de criteria voldoet… Maar Turkije heeft nog steeds de tijd tot het einde van het jaar”, aldus de ambtenaar.

“Als je goede betrekkingen met de Europese Unie wil, moet je een goede relatie met de afzonderlijke lidstaten hebben”, aldus de ambtenaar.

“Je kunt niet van een lidstaat, die een moeilijke relatie met Turkije heeft, verwachten om ‘ja’ te zeggen op dingen op Europees niveau. Men kan zich niet veroorloven om zo’n moeilijke relatie met bijvoorbeeld Duitsland te hebben”, voegde hij eraan toe.

Hurriyet