İsmail Rüştü Cirit

İsmail Rüştü Cirit, voorzitter van het Turkse hooggerechtshof, maakte brandhout van een rapport van de Europese Unie, waarin kritiek wordt gegeven op de rechtsgang in Turkije. Hij noemde het rapport “een waardeloos stuk papier”.

Eerder deze week hield Cirit een toespraak ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar. Hij bracht in herinnering dat de EU een kritisch rapport had gepubliceerd over de ontslagen van sommige rechters en openbaar aanklagers in Turkije. Het is logisch dat rechters die vervolgd worden, of waartegen nog een onderzoek loopt, niet op post kunnen blijven. Dat is in alle hedendaagse rechtsstaten zo, zegt Cirit.

“Je moet geen advocaat zijn om te weten dat er geen andere optie is in een hedendaagse rechtsstaat.”

“De situatie was overduidelijk, maar het EU-rapport over de vooruitgang van Turkije interpreteert het concept ‘onafhankelijkheid van de rechterlijke macht’ als steun aan een terroristische organisatie. Die opmerkingen maken van het rapport een waardeloos vodje papier.”

“Hoe komt het dat de Europese Unie, een politiek orgaan, zich in de plaats stelt van het Turkse Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens? Op basis van welke interpretatie van de wet en op welke legitieme gronden?” vraagt hij zich af.

“Deze attitude van de Europese Unie is schandalig, een mooi voorbeeld om te gebruiken in colleges aan de rechtenfaculteit.”

Hürriyet

S.V.R.