Foto: Een kat kijkt uit het raam van Vetbus, een mobiele dierenkliniek van de gemeente Istanbul. Gemeenten steriliseren en vangen zwerfdieren op, maar de asielen worden overspoeld door katten en honden.

Een parlementaire commissie rond dierenrechten stelt voor om de ‘dierenpolitie’ op te richten. Die moet schendingen van dierenrechten tegengaan. Turkije is bekommerd om het welzijn van dieren, omdat zwerfhonden en -katten regelmatig mishandeld worden.

Dierenmishandeling komt steeds meer in het nieuws en het thema dierenwelzijn komt dan ook steeds hoger op de politieke agenda te staan. Daarom is een parlementaire commissie rond dierenrechten in het leven geroepen. Die overweegt nu een gespecialiseerd departement op te richten bij de politie.

Commissievoorzitter Mustafa Yel maakte bekend dat men aan de regering zal voorstellen om de zogenaamde ‘dierenpolitie’ op te richten. Die moet snel kunnen ingrijpen in gevallen van dierenmishandeling. Daarnaast komen er andere maatregelen om dieren en hun rechten te beschermen.

 

De laatste tijd worden er steeds meer gevallen gemeld van foltering, misbruik en het doden van dieren, vooral katten en honden. Dat wekt verontwaardiging in Turkije, dat er al eeuwenlang trots op is een rolmodel te zijn inzake de manier waarop zwerfdieren behandeld worden.

De parlementaire commissie werd vorig jaar in het leven geroepen. Ze bespreekt mogelijke maatregelen om dieren beter te beschermen en toekomstige gevallen van mishandeling te voorkomen. Volgens Yel verwacht de bevolking dat het dierenwelzijn gevoelig verbetert en proberen zij dat waar te maken. Men werkt aan de verbetering van de huidige wetgeving inzake dierenrechten, maar ook aan nieuwe wetten. We zullen spoedig een ontwerptekst van een nieuwe wet voorleggen aan de parlementsvoorzitter, zei Yel in een interview met Anadolu Agency (AA).

Momenteel zijn er nog steeds archaïsche wetten van kracht die dieren definiëren als gebruiksvoorwerpen. Geen enkele schending van de rechten van een dier wordt beboet. Dit moet veranderen, zodat er gevangenisstraffen kunnen komen voor bepaalde ernstige misdrijven tegen dieren. Het comité stelt voor om ten minste drie jaar gevangenisstraf op te leggen voor zulke misdrijven. Het comité zal ook voorstellen om op school les te geven over dierenrechten.

Dierenpolitie

“De gemeenten schieten blijkbaar tekort in het adequaat aanpakken van dierenmishandeling. Er bestaan achterpoortjes waardoor vele van zulke gevallen niet vervolgd worden. We pleiten voor de oprichting van een ‘dierenpolitie’, die hier snel kan ingrijpen,” aldus Yel. “De legende wil dat onze profeet ooit de route van het leger heeft aangepast omdat er ergens een hond haar puppy’s aan het zogen was. Onze geschiedenis en cultuur vragen van ons dat we bekommerd zijn om het welzijn van dieren.”

Tegen oktober moet de commissie een rapport klaar hebben. Daarvoor zal ze overleggen met alle betrokkenen: van de regering over activisten en universiteiten tot eigenaars van dierenwinkels.

500.000 zwerfdieren geboren

Volgens Yel is het hoge aantal zwerfdieren problematisch. Jaarlijks worden er zo’n 500.000 zwerfdieren geboren, waarvan er maar 200.000 gesteriliseerd worden. Dat gigantische aantal zorgt ervoor dat de dierenasielen overrompeld worden. “Het aantal zwerfdieren neemt ongecontroleerd toe. Een veelgebruikte strategie is om de dieren enkel tijdelijk op te vangen in asielen. De commissie staat achter die visie. Zwerfdieren moeten weer op krachten komen in een dierenasiel om dan te worden vrijgelaten als ze er klaar voor zijn,” aldus Yel.

De dierenasielen van hun kant hebben met vele problemen te kampen. Van de 1398 gemeenten zijn er slechts 234 die een dierenasiel hebben. Bovendien zijn ze onderbemand en kunnen de toevloed niet aan. “Een mogelijke oplossing is om met vrijwilligers te werken. De regering kan ook meer geld vrijmaken voor revalidatie en sterilisatie in asielen,” laat Yel optekenen. Tussen 2009 en 2018 heeft de regering TL 31 miljoen steun gegeven aan lokale autoriteiten voor de opvang van zwerfdieren.

De laatste jaren zijn er een aantal incidenten gebeurd, waardoor het beeld van Turkije als een veilige haven voor zwerfdieren een serieuze knauw kreeg. In Turkije vind je overal dieren die vrij rondlopen in de steden. In de winter troepen ze samen in winkels om zich warm te houden. In Ankara werden massaal dieren vergiftigd. In andere steden werden karkassen van katten en honden aangetroffen op vuilnisbelten; blijkbaar waren de dieren afgeslacht. Dat zorgde voor verontwaardiging op sociale media. Blijkbaar waren het pogingen om het aantal zwerfdieren terug te dringen. Naar verluidt hebben een aantal posts op het Internet over een reeks aanvallen op honden ook een sneeuwbaleffect gehad.

Sabah

S.V.R.