In een stap die een precedent schept, heeft een Turkse man in de informatie op zijn identiteitskaart zijn godsdienst laten veranderen van islam in Tengrisme.

Dit gebeurde nadat de burger een rechtszaak tegen Diyanet had gewonnen voor de erkenning van het Tengrisme als godsdienst.

Voor de eerste keer in Turkije werd in de gegevens op de identiteitskaart vermeld dat een burger de godsdienst “Tengrisme” aanhangt.

Dit gebeurde nadat Burhanettin Mumcuoğlu, advocaat van beroep, een rechtszaak had gewonnen tegen het Turkse Directoraat voor Religieuze Zaken (Diyanet) om in de officiële gegevens zijn godsdienst te veranderen van islam in tengrisme.

Toen Mumcuoğlu bij de staat een verzoek indiende om de desbetreffende informatie te wijzigen, vroeg het ministerie van Binnenlandse Zaken aan Diyanet of Tengrisme al dan niet een godsdienst was. In zijn antwoord verklaarde de overheidsinstantie dat het Tengrisme “niet verwijst naar een godsdienst”.

Mumcuoğlu stapte daarop naar de rechterlijke macht en tekende beroep aan, dat in zijn voordeel werd beslecht.

Dienovereenkomstig, in overeenstemming met Mumcuoğlu’s eis, werd de Turkse man geregistreerd onder de “Tengri religie” in zijn identiteitskaart.

“Voor degenen die zeggen, waarom ‘Tengri’ en waarom niet ‘Tengrisme’: Ja, ik had de voorkeur kunnen geven aan de termen Tengrisme, Turks Sjamanisme, enz. Misschien, zouden die juist zijn.

Ik wilde dat het Turkse geloof van vóór de islam werd begrepen; dit dient dat doel. Het doel is om de culturele degeneratie te weerstaan,” schreef Mumcuoğlu in een post op sociale media.

De religieuze component is verwijderd van de nieuwe identiteitskaarten, maar de informatie wordt nog steeds geregistreerd op de chip op de kaart voor de officiële administratie.

Het tengrisme is een oude religie die vandaag de dag nog steeds wordt beoefend in Centraal-Azië. De godsdienst omvat praktijken zoals voorouderverering, monotheïsme en sjamanisme.

Het is gebaseerd op het geloof dat “Tengri” voor elk menselijk wezen in de wereld zorgt als eeuwige blauwe geest en de vruchtbare aardgeest. Het was de heersende godsdienst onder de Turken vóór de Islam.

Bron: Turkse media