Professor Bayram Öztürk van de Universiteit van Istanboel heeft gezegd dat het water van de Bosporus in Istanboel zijn turquoise kleur, die veroorzaakt wordt door fytoplankton, zal behouden tot eind juni.

Öztürk, van het departement van aquacultuur van de universiteit, zei dat de fytoplankton prominent aanwezig zullen blijven tot het eind van de maand onder de huidige weersomstandigheden.

Vermindering zuurstofgehalte

“Er wordt verwacht dat de fytoplankton, die zich voortplant bij een bepaalde temperatuur, de Bosporus zal blijven turquoise kleuren tot het einde van de maand als de weersomstandigheden blijven zoals voorspeld,” zei hij. “Fytoplankton veroorzaakt een verandering van kleur omdat het het zuurstofgehalte naar beneden haalt, maar dit veroorzaakt over het algemeen geen hinder voor andere natuurlijke levende wezens,” voegde Öztürk toe.

Ook Zwarte Zee turquoise

Eind mei, merkte NASA op dat de kleur van de Zwarte Zee veranderd was als gevolg van een groei in fytoplankton. Fytoplankton bestaat uit drijvende, microscopische organismen die hun eigen voedsel maken van zonlicht en opgeloste voedingsstoffen. Over het algemeen, kan fytoplankton vis, schaaldieren en andere zeeorganismen ondersteunen.

Kans op verstikking

Eender hoe groot, kunnen frequente opwellingen van fytoplankton leiden tot eutrofiëring – het verlies van zuurstof in het water – en als gevolg hiervan verstikt het zeeleven.

Hurriyet