In een nieuw proces in deze zaak heeft een Turkse rechtbank een zelfbenoemde “sjeik” opnieuw schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van vier jonge mannen.

Süleyman Işık was al eerder berecht en schuldig bevonden aan de misdaden en zat een gevangenisstraf van 62 jaar uit toen het hoogste Turkse hof van beroep in februari de vrijlating van de verdachte beval met de verklaring dat de aanklagers hadden “ingestemd” met de seksuele uitbuiting.

Een rechtbank in de Centraal-Anatolische provincie Konya heeft een zelfbenoemde “sjeik” veroordeeld tot 55 jaar gevangenisstraf voor het seksueel misbruiken van vier jonge mannen, meldde persbureau Demirören op 5 oktober.

De zaak betreft het nieuwe proces tegen Süleyman Işık, die aanvankelijk was veroordeeld tot 62 jaar gevangenisstraf voor het seksueel misbruiken van vijf jonge mannen tussen 2008 en 2017, die op het moment van het misbruik tussen de 17 en 22 jaar oud waren.

De aanklachten tegen Işık werden ingediend op basis van de klachten van de vijf mannelijke getuigen, die zeiden dat ze waren aangerand terwijl ze de religieuze lessen van de verdachte bijwoonden.

Ondanks de veroordeling in 2018 van de zelfbenoemde “sjeik”, heeft het Hof van Cassatie, het hoogste hof van beroep in Turkije, op 11 februari het vonnis van de 1ste Zware Strafrechtbank van Konya vernietigd door te zeggen dat de aanklagers hadden “ingestemd” met de seksuele uitbuiting.

Op dezelfde dag sprak het Hof van Cassatie zich uit voor de vrijlating van Işık en zond een kopie van zijn beslissing naar de plaatselijke rechtbank.

In een nieuw proces in de zaak bleef de 1e Zware Strafrechtbank van Konya bij haar oorspronkelijke beslissing, ditmaal door Işık te veroordelen tot 55 jaar gevangenisstraf op beschuldiging van het seksueel misbruiken van vier jonge mannen, omdat een van de aanklagers buiten de zaak was gelaten omdat hij niet tijdig beroep had aangetekend tegen de beslissing.

Tijdens de laatste zitting van de zaak op 1 oktober verwierp Işık de aanklachten en eiste hij vrijspraak.

Advocaat Hakkı Ünalmış zei dat de zelfbenoemde “sjeik” de gemeenschap zo onder druk had gezet dat de seksueel misbruikte mannen “zelfs in de rechtszaal voor hem stonden te beven”.

Ünalmış zei dat de jonge mannen lang hadden gewacht met het indienen van een aanklacht tegen Işık omdat ze bang waren om “op te staan tegen een geestelijk massieve sjeik.”

Daarbovenop had Işık de jongemannen bedreigd met fysiek geweld, zei Ünalmış.

De advocaat zei ook dat Işık momenteel vrij rondloopt omdat de met redenen omklede beslissing van de lokale rechtbank nog niet is uitgevaardigd.

“Zodra die is uitgevaardigd, zal ik een nieuw verzoek tot zijn arrestatie indienen,” zei Ünalmış.

Bron: Hürriyet