Begin deze maand werden de resultaten van een grootschalige enquête op initiatief van de RTBF en Le Soir bekend gemaakt. De enquête werd gedaan bij 4.737 Belgen en 400 Belgische moslims en werd uitgebracht onder de naam “Noir, Jaune, Blues: constat d’échec pour le vivre-ensemble en Belgique” of “Zwart, Geel, Blauw: vaststelling van het falen van de Belgische samenleving”.

– 67% van de Belgen vinden dat immigranten een bedreiging vormen van de eigen identiteit.

– 66% van de Belgen vinden dat ze overrompeld worden door immigranten, vluchtelingen.

– 74% van de mensen ouder dan 65 jaar vinden de islam niet tolerant en dat het zich opdringt.

60% van de Belgen vinden dat de islam niet strookt met de eigen waarden.

– 69% van de Belgische immigranten vinden dat ze worden beschouwd als vreemdelingen ook al zijn ze hier geboren.

– 1 op de 2 Belgen stelt vluchtelingen gelijk aan moslims en deze op hun beurt als terroristen.

Vreemd dat een dergelijke enquête nooit de Vlaamse media heeft gehaald. Als men de cijfers bekijkt, ziet men dat het over een toch wel representatieve enquête gaat. Het lijkt wel of Frans een wereldvreemde taal is die eerder klinkt als Arabisch of Turks.
De cijfers liegen er niet om en zijn ronduit angstaanjagend. Deze gegevens zijn te belangrijk om ze niet mede te delen aan de Vlamingen. De ondervraagden waren Belgen waaronder moslims en niet-moslims en Vlamingen en Franstaligen.

In tegenstelling tot de Vlaamse leefwereld, kwam er wel tegengeluid vanuit de Franstalige politiek van België. Onder andere Joelle Milquet (voormalig minister van Onderwijs) en Jean Pascal Labille (ex-minister van Ontwikkelingssamenwerking) spraken op en zeiden dat er nood was aan een dringende dialoog tussen de verschillende gemeenschappen in ons land.

Verandering aan deze situatie    

“Niet enkel de politiek kan iets aan deze situatie veranderen, maar iedereen met maatschappelijke verantwoordelijkheden zou initiatieven moeten nemen om een verandering teweeg te brengen.” De verandering moet er niet enkel komen tussen de verschillende gemeenschappen, autochtonen en de moslimgemeenschap, maar ook tussen de Walen en de Vlamingen.

Wij, als de Jonge Turken, willen ook hier iets aan doen.

In de komende weken en maanden zullen we dan ook initiatieven starten om naar een meer leefbare, multiculturele samenleving te gaan zowel in België als in Nederland.


Moest u nog ideeën hebben of willen meewerken aan een dergelijk initiatief, aarzel niet en contacteer ons op info@dejongeturken.com

 

Voor meer informatie zie de volgende uitzending op de RTBF

http://www.rtbf.be/auvio/detail_analyse-de-l-enquete-noir-jaune-blues?id=2174595