Het Turkse Presidium voor Godsdienstzaken, Diyanet, heeft eerder meegedeeld dat er meer vrouwelijke geestelijken (moefti’s) zullen worden benoemd in de Turkse provincies.

Ali Erbaş die aan het hoofd staat van de religieuze instelling, zei tijdens een nieuwsbriefing in de hoofdstad Ankara dat er stappen worden genomen om meer vrouwen te betrekken bij het presidium.

“Er zullen zo snel mogelijk vrouwelijke moefti’s worden geselecteerd en benoemd in al onze provincies,” haalde hij aan. Hij voegde toe dat er ook vrouwelijke regulatoren zullen worden aangesteld in elke Turkse provincie en dat er geregeld overlegvergaderingen zullen plaatsvinden met vrouwelijke theologen.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van Diyanet dat er een vrouwelijke vicevoorzitter zetelt in het bestuur. In de organisatie zijn verder ook 6 vrouwen actief als afdelingshoofd.

Sabah