Turkije kan meer buitenlands kapitaal aantrekken indien ze meer structurele hervormingen doorvoert zei Johannes Zutt, directeur van Wereldbank Turkije, zondag tegen Anadolu Agency. “Het huidig macro-economisch klimaat en de verwachte externe condities (stijgende energieprijzen en monetaire restricties in de VS en Europa) zullen monetaire en begrotingsdiscipline vereisen,” aldus Zutt.

Hij zei dat een gezond macro-economisch beleid hand in hand moet gaan met diepere structurele hervormingen om zo te zorgen voor een duurzamere economische groei op middellange termijn. Volgens Zutt omvatten de belangrijkste structurele hervormingen onder meer een verbetering van het investeringsklimaat, een verdieping van de financiële markten, een verbetering van de overheidsuitgaven, voltooiing van de arbeidsmarkthervormingen en een verbetering van de kwaliteit van het onderwijssysteem.

“Deze kunnen van cruciaal belang zijn voor de veerkracht van de Turkse economie en om investeringen op middellange termijn aan te trekken. Deze hervormingen zijn van essentieel belang indien men het vertrouwen van de investeerders terug wil winnen, de productiviteit wil verhogen en de groei wil ondersteunen,” zei hij.

Het nieuw groeimodel van Turkije moet gebaseerd zijn op sterkere privé-investeringen, een verhoging van de productiviteit op bedrijfsniveau en een betere allocatie van de middelen.

Hurriyet