Links: Ahmet Mahmut Ünlü Rechts: Mustafa Kemal Atatürk

Ahmet Mahmut Ünlü, beter bekend als de imam Cübbeli Ahmet, heeft lovend gesproken over Mustafa Kemal Atatürk. “Dit vaderland is een vaderland gemaakt voor ons door de opofferingen van onze voorouders. Mustafa Kemal heeft het ook gered. Hoe kan je een vijand zijn van iemand die het vaderland heeft gered? Waarom zou je niet van hem houden? Het is duidelijk wat er gebeurd is,” zei hij.

Ünlü sprak met Barış Pehlivan van Oda TV over publiek relevante onderwerpen. In het eerste deel van de reeks sprak Ünlü over de stichter van de Republiek van Turkije, Mustafa Kemal Atatürk.

Deze man heeft niet geslapen, niets gegeten en gedronken op deze gronden van ons vaderland. Hij heeft opofferingen bracht. Hoe oud is hij gestorven? Hij heeft niet lang geleefd. Hij ging van front naar front om te vechten. In de moeilijke omstandigheden van toen, heeft hij dit gedaan. Zelfs toen hij het kalifaat ophief, was hij zeer tactvol en beleefd tewerk gegaan. We kunnen niet onze huidige mentaliteiten op dat tijdperk projecteren. Waarom heeft hij die beslissingen genomen? De wereld was niet rooskleurig. De nieuwe staat moest aanvaard kunnen worden. Hij heeft dat allemaal in zeer moeilijke omstandigheden gedaan.

Ik heb een verhaal over onze imam, dus de imam van Mahmut Efendi, Hacı Aşıkkutlu Efendi. Hacı Aşıkkutlu had een Koranschool in zijn dorp Of, maar de gendarmerie kwam steeds tussen. Toen hij verlof had, ging hij naar Ankara. In die periode was er veel gaande en heel veel verwarring in het land.

Atatürk sprak met hem en zei: “Oké, waarom zouden we geen toestemming geven aan mensen zoals jou om de Koran aan te leren?”

Mahmut Efendi leerde de koran leren in zijn kindertijd dankzij die toestemming.

Er is een nieuwe staat opgericht, er zijn van overal aanvallen. Dan moet men maatregelen nemen. Het nemen van die maatregelen gaat soms ten koste van andere dingen. Er is geen transport, water of wat dan ook. Er is veel verwarring.

Maar als hij begreep dat een man werkelijk een man van het geloof was en geen charlatan, dan kreeg hij toestemming om de Koran aan te leren. Er zijn veel dergelijke plaatsen waar dat gebeurd is.

Hij liet bijvoorbeeld tafsirs schrijven en liet de hadith (islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed) vertalen opdat het volk zou begrijpen wat ze lazen. Hij richtte Diyanet op en gaf hen steun.

Atatürk heeft het vaderland gered in de onmogelijke omstandigheden van toen. We kunnen hier bidden, de Koran lezen enzovoort. Moge God onze voorouders zegenen die gevochten hebben voor dit land.

Om nu vijandig te doen tegen deze dingen brengt niemand een voordeel op.”

Sputniknews.tr

T.A. ✅