Foto: Professor Celal Şengör en de zanger Gülşen

Een prominente universiteitsprofessor in Turkije is gedagvaard om bij een openbare aanklager te getuigen voor zijn uitlatingen op een Turks televisiekanaal.

Deze bestonden uit zijn afwijzing van de geldigheid van het jodendom, het christendom en de islam.

Volgens een nieuwsbericht in Turkse media moet professor Celal Şengör over tien dagen getuigen als verdachte op beschuldiging van “het openlijk beledigen van de religieuze waarden die door een deel van het publiek worden aangehangen”.

Het onderzoek in kwestie werd ingesteld naar aanleiding van de volgende woorden die Şengör op 23 mei tijdens een televisieprogramma uitsprak:

“Het zijn allemaal sprookjes. Het is niet zeker dat een man met de naam Abraham heeft geleefd… Al deze mensen bestaan niet in de geschiedenis. Al deze boeken – die de drie heilige boeken worden genoemd – zijn eigenlijk… Nee, maar dit is belangrijk… De Syrische religieuze traditie is een sub-tak die is afgeleid van de Mesopotamische religieuze traditie.”

“Wat we vandaag de dag de Abrahamitische religies noemen, het Jodendom, het Christendom, en dan de Islam. Ik bedoel, kijk naar het Judaïsme. Ze zeggen dat Mozes een profeet is. De geschiedenis kent die man niet.”

“Er is geen dergelijke naam [in de geschiedenis]. Er is een beroemde uittocht uit Egypte in het boek van de Joden [de Hebreeuwse Bijbel]. [Er is eigenlijk] ook niet zo’n gebeurtenis. [Deze dingen] zijn onderzocht en gepubliceerd.”

Volgens de Islam is alle geschiedenis in feite Islamitische geschiedenis, en alle belangrijke figuren uit de Joodse en Christelijke heilsgeschiedenis zijn Moslim – inclusief Adam, Abraham, Mozes, Salomo, Jezus, en anderen.

Professor Şengör geeft echter alleen zijn eigen mening over de historische geldigheid van het bestaan van de profeten waarnaar in de geschriften van het jodendom, het christendom en de islam wordt verwezen.

Dergelijke meningen over dergelijke onderwerpen zouden gewoon als vrije meningsuiting moeten gelden. Maar dat is niet het geval.

Aanklager Türkşad Kunthan Uçuk, die de zanger Gülşen liet arresteren op beschuldiging van “het aanzetten van het volk tot haat en vijandschap”, heeft prof. Dr. Celal Şengör opgeroepen om een verklaring af te leggen.

Volgens de oproep die advocaat Celal Ülgen op zijn social media-account bekendmaakte, moet Şengör zich binnen 10 dagen tot de hoofdaanklager wenden en een verklaring afleggen.

Bron: Turkse media