Foto: Voorbeeld van een exorcisme in Turkije

De echtgenoot en de ouders van een vrouw die vorig jaar in de hoofdstad Ankara onder verdachte omstandigheden overleed, worden beschuldigd van moord en medeplichtigheid aan moord in een bizar geval van exorcisme.

Het slachtoffer, de 30-jarige Özge Nur Tekin, overleed in maart 2021 nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen toen ze flauwviel op een marktplaats waar offerdieren worden geslacht.

De autoriteiten stelden een onderzoek in tegen zes verdachten, waaronder de echtgenoot, schoonmoeder en ouders van het slachtoffer, alsmede twee mensen die hen zouden hebben geholpen bij de uitdrijving van “een djinn”, een spiritueel wezen in de islamitische theologie dat wordt geïnterpreteerd als een boze geest.

Artsen waarschuwden de autoriteiten toen zij blauwe plekken ontdekten op de rug en armen van het slachtoffer en veiligheidstroepen hielden de verdachten aan.

Allen werden later onder gerechtelijk toezicht vrijgelaten. De echtgenoot van de vrouw, Selçuk Tekin, vertelde de aanklagers dat zijn vrouw leed aan psychologische problemen en dat zijn ouders en schoonfamilie hem hadden verteld dat zij “door een djinn zou kunnen worden aangetast”.

Selçuk Tekin zei dat hij zich tot ‘hoca’ Erdal Kaya wendde, een man die in de centrale provincie Kayseri woonde en die hem als exorcist werd aanbevolen.

“Hij zei me dat hij mijn vrouw kon redden en eerst reciteerde hij gebeden via de telefoon en dit kalmeerde mijn vrouw. Toen ze weer ziek werd, belde ik hem op en hij zei dat ik een dier moest offeren en later 100 keer op haar rug moest slaan met een deegroller. Hij droeg mij ook op haar hacamat (cupping therapie) te laten ondergaan, wat wordt beschouwd als een traditionele alternatieve therapie. Ik sloeg haar 100 keer op haar rug en been terwijl ik gebeden reciteerde, maar het waren lichte klappen,” zei Selçuk Tekin in zijn getuigenis, eraan toevoegend dat zijn ouders en de ouders van zijn vrouw in de kamer bij hem waren tijdens de afranseling.

Hij zei dat hij later Sevim Özbaş, een verdachte in de zaak, binnenbracht voor cupping.

“Ze sliep na dit alles rustig maar werd ’s morgens weer ziek. Ik belde ‘hoca’ Erdal Kaya en hij zei dat ik een dier moest offeren. We gingen naar de markt om het dier te kopen en te slachten. Mijn vrouw was die dag aan het vasten op advies van Erdal Kaya. Terwijl we het dier aan het slachten waren, viel ze flauw,” zei hij.

Erdal Kaya ontkende de beschuldigingen en zei dat hij geen “exorcist” was maar als lasser werkte. Hij zei dat hij bekend stond om zijn religieuze kennis en dat hij S.T. alleen maar had aangeraden te bidden, berouw te tonen en de arme vrouw te helpen de djinn van zich af te houden.

‘Lichaam bedakt met blauwe plekken’

Hij ontkende dat hij de echtgenoot had opgedragen het slachtoffer met een deegroller te slaan.

Sevim Özbaş vertelde de aanklagers dat zij cupping toepaste op het slachtoffer en had gezien dat haar lichaam bedekt was met blauwe plekken.

Zij vertelde de aanklagers dat toen zij de familie vroeg, familieleden haar vertelden dat zij probeerden de djinn uit te drijven op de manier die een exorcist hen had opgedragen.

Ze ontkende de beschuldiging van medeplichtigheid aan de moord. Ook andere verdachten ontkenden de beschuldigingen.

In een forensisch rapport over de zaak staat dat het slachtoffer is overleden aan inwendige bloedingen als gevolg van “trauma aan de weke delen”, wat de beschuldigingen van afranseling bevestigt.

De aanklagers vroegen gevangenisstraffen tussen 12 en 18 jaar voor de verdachten.

Hoewel de islam de gelovigen niet opdraagt dergelijke praktijken toe te passen, zoals het slaan van door djinn bezeten mensen, komen exorcisten die hun toevlucht nemen tot on-islamitisch bijgeloof nog steeds vrij vaak voor in sommige delen van Turkije, waarbij zij tegen betaling misbruik maken van het geloof van naïeve mensen.

Bron: Sabah