“Ordehandhavers en politie nemen in rijen stelling bij afzetting moskee in. Nog geen Pegida”, schrijft Gerard.