Een nieuw onderzoek wijst uit dat de moslimbevolking in Europa de komende decennia zal blijven groeien zelfs al zou de migratie naar het werelddeel stoppen.  

In een recente studie genaamd “De groeiende moslimbevolking in Europa,” heeft het Pew Research Center 3 verschillende voorspellingen gemaakt die gebaseerd zijn op 3 verschillende migratiescenario’ s: geen migranten, gemiddelde migratiestroom en grote migratiestroom.

Hieruit bleek dat bij een volledige migratiestop de moslimpopulatie van de 28 lidstaten van de Europese Unie, inclusief Noorwegen en Zwitserland, tegen 2050 zou stijgen tot 7,4 procent.

30 miljoen moslims

Volgens bovenstaand “zero-migranten” scenario zullen er tegen 2050 naar schatting 30 miljoen moslims leven in Europa. Vergeleken met 2016 is dit een stijging van ongeveer 50 procent. De onderzoekers zeggen dat dit te wijten zal zijn aan het feit dat moslims in Europa gemiddeld 13 jaar jonger zijn dan de Europeanen en dus ook een hoger geboortecijfer hebben.

Bij een “gemiddelde migratiestroom” die een constante snelheid aanhoudt, verwachten de onderzoekers dat er zo’n 60 miljoen moslims in Europa zullen leven tegen 2050. Goed voor 11.2 procent van de totale bevolking.

Indien er sprake is van een aanhoudende “grote migratiestroom” zoals die van 2016, dan voorspelt het onderzoek dat er tegen 2050 bijna 80 miljoen moslims zullen leven in Europa. Goed voor 11.2 procent van de totale Europese bevolking en een stijging van maar liefst 14 procent. Dit is evenveel als de huidige populatie van heel Turkije. Maar zelfs in dit geval zullen de moslims nog steeds “zwaar in de minderheid zijn,” concludeerden de onderzoekers.

Vluchtelingeninstroom

Moslimmigranten zijn in Europa een gevoelig onderwerp geworden sinds de vluchtelingeninstroom van 2015-2016. Sommige landen hebben te kampen met heel wat verzet van onder meer populistische partijen die campagne voeren tegen de islam.

De studie werd gebaseerd op enquêtes, tellingsgegevens, bevolkingsregisters, immigratiegegevens en andere bronnen.

Volgens de resultaten zouden niet alle landen gelijkmatig worden getroffen door de toekomstige immigratie. In het scenario met de hoge migratiecijfers zouden Duitsland en Zweden de grootste stijgingen kennen. Dit omdat beide landen twee jaar geleden tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, de meeste asielzoekers hebben opgenomen.

6 procent van de bevolking

Vandaag is 6 procent van de Duitse bevolking moslim. Tegen 2050 zou dit wel eens 20 procent kunnen worden. In Zweden waar 8 procent van de bevolking momenteel moslim is, zou het cijfer mits hetzelfde scenario kunnen oplopen tot een duizelingwekkende 31 procent.

De landen die in 2016 relatief weinig mosliminwoners hadden, zullen tegen 2050 in alle drie de gevallen nog steeds weinig moslimbewoners hebben.

Sabah