Religieuze regelingen die dateren van “14 of 15 eeuwen geleden” kunnen in de hedendaagse omstandigheden niet gebruikt worden en “moeten geüpdatet worden,” zei president Recep Tayyip Erdogan op 8 maart in een speech voor de Internationale Dag van de Vrouw.

“Je kan regelingen die van 14 of 15 eeuwen geleden dateren, niet gebruiken … De regelingen en tradities van een specifieke maatschappij tijdens een specifieke datum gebruiken kan hen alleen maar verderven,” zei Erdogan in Ankara.

Foto: Nureddin Yildiz

Zijn opmerkingen kwamen nadat hij “bepaalde predikers bekritiseerde” naar aanleiding van controversiële opmerkingen over geweld tegen vrouwen door de hoofd van een islamitische vereniging, Vereniging voor het Sociaal Weefsel, Nureddin Yildiz.

“Vrouwen moeten dankbaar zijn aan God, want God laat mannen toe om vrouwen te slaan en ontspannen te zijn,” zei Yildiz op 3 maart in een online video, wat tot hevige verontwaardiging leidde.

Meer actieve rol

Erdogan riep het Directoraat van Religieuze Zaken (Diyanet) op om een meer actieve rol te spelen in het aanpassen van religieuze praktijken aan hedendaagse historische en sociale omstandigheden.

“Ze leven of niet in deze eeuw of ze leven in een volledig andere eeuw want ze weten niet hoe de islam herzien moet worden. Deze predikers hebben geen plaats in onze religie,” zei hij, zonder direct te verwijzen naar Yildiz.

Yildiz had in het verleden verontwaardiging veroorzaakt door te suggereren dat kinderen zo jong als zes jaar oud andere kinderen of volwassenen zouden kunnen huwen, en suggereerde ook dat man en vrouw niet samen in een lift mogen stappen indien ze alleen zijn.

Openbare aanklager in Ankara

De openbare aanklager in Ankara diende op 8 maart een criminele aanklacht in tegen Yildiz voor het “aanzetten van het volk tot haat en vijandigheid.”

President Erdogan zei dat sommige predikers religieuze concepten enkel gebruiken “om populair te worden,” en voegde toe dat dit “niet enkel vrouwen onrecht aandoet maar ook onze overtuigingen en religie.”

“Ik nodig alle mensen die over deze zaken spreken, uit om voorzichtig te zijn, niet henzelf of onze waarden te beschadigen en onze vrouwen niet te beledigen,” zei hij.

Erdogan voegde toe dat religieuze concepten alleen besproken moeten worden door “mensen die capabel en geschikt zijn voor de kwestie,” en vergeleek “ongeschikte predikers” met “olifanten in een porseleinen winkel”.

Hurriyet