Moslims over de hele wereld zijn maandag begonnen met vasten om het begin van de heilige maand Ramadan te markeren. Wakker worden voor de dageraad om te eten, te drinken en te bidden om zich vervolgens tot aan zonsondergang te onthouden van voedsel en drank. Moslims zullen deze nederig makende routine voor een maand lang elke dag herhalen.

Maar waarom vasten moslims en wat zijn de andere tradities die tijdens de heiligste maand van de Islam worden nageleefd? Hier zijn de antwoorden:

WAAROM VASTEN MOSLIMS?

Vasten moet gelovigen dichter bij God brengen door een gestage herinnering, bezinning en opoffering. Het dagelijks vasten, gecombineerd met vijf dagelijkse gebeden en uitgebreide avondgebeden, daagt de gelovigen uit om zich te concentreren op hun daden en gedachten, in plaats van op materiële verlangens en onmiddellijke bevrediging.

Vasten is een reset voor de geest, het lichaam en de ziel. Van moslims wordt verwacht dat zij zelfbeheersing en diepere spiritualiteit tonen tijdens deze maand.

Het is ook een maand van dankbaarheid. Door zich overdag van voedsel en water te onthouden, worden de gelovigen herinnerd aan de minderbedeelden. Elke nacht tijdens de ramadan zetten moskeeën en hulporganisaties tenten en tafels op om gratis avondmaaltijden te serveren voor de armen.

HOE KUNNEN MOSLIMS VASTEN?

Moslims moeten zich gedurende de hele maand, van zonsopgang tot zonsondergang, onthouden van drank en voedsel. Een klein slokje water of koffie, of een trekje van een sigaret, is genoeg om het vasten ongeldig te maken.

Als voorbereiding worden moslims wakker voor een maaltijd die “suhoor” wordt genoemd. Vaak zal deze kleine maaltijd bestaan uit groenten en fruit, thee, yoghurt, dadels en krachtvoedsel zoals bonen en linzen. In veel steden worden gelovigen wakker gemaakt voor suhoor door vrijwilligers die al zingend door de straten marcheren.

HOE BREKEN MOSLIMS HUN VASTEN?

Moslims breken hun vasten met een slokje water en enkele dadels zoals de Profeet Mohammed (de vrede is op hem) dat deed zo’n 1400 jaar geleden. Na het avondgebed volgt het eetfestijn genaamd “de Iftar”.

Iftar is zowel een sociaal evenement als een gastronomisch avontuur. In de hele Arabische wereld is abrikozen sap onmisbaar bij de Iftar. In Zuid-Azië en Turkije zijn yoghurtdranken zoals “ayran” populair.

KUNNEN MOSLIMS WORDEN VRIJGESTELD VAN VASTEN?

Kinderen, ouderen en zieken zijn vrijgesteld, evenals vrouwen die zwanger zijn, borstvoeding geven of menstrueren. Reizigers zijn ook vrijgesteld van vasten.

Moslims die in landen wonen waar het lang licht is, worden door religieuze geleerden geadviseerd om zich te houden aan de vastentijden van het dichtstbijzijnde land met een moslimmeerderheid.

WAT ZIJN SOMMIGE RAMADAN TRADITIES?

Zodra het begin van de heilige maand is uitgeroepen, delen moslims hun groeten zoals “Ramadan Mubarak” of “gezegende Ramadan”, met familie en vrienden. Een ander kenmerk van de Ramadan is het nachtelijk gebed in de moskee genaamd “taraweeh”.

Egyptenaren volgen de traditie van de “fanoos”, een Ramadan lantaarn die vaak het middenstuk is van een Iftar tafel, in de etalages of op balkons.

Ook Ramadan-tenten die de hele avond door uitbundige en dure maaltijden aanbieden, komen steeds vaker voor in vijfsterrenhotels.

Terwijl de Ramadan een zegen is voor handelaars in het Midden-Oosten en Zuid-Azië, zeggen critici dat de heilige maand steeds meer wordt gecommercialiseerd.

Geleerden storen zich ook meer en meer aan de televisieshows die worden uitgezonden tijdens de Ramadan. Deze shows worden speciaal gemaakt voor de heilige maand en halen miljoenen binnen aan reclamegeld.

HOE SLUITEN MOSLIMS DE RAMADAN AF?

Het einde van de ramadan wordt gekenmerkt door intense aanbidding. Moslims bidden de hele nacht door tijdens “Laylat al-Qadr” of “de nacht van het lot”.  Ze geloven dat God op deze nacht de eerste koranverzen heeft geopenbaard aan profeet Mohammed via de aartsengel Gabriel.

De Ramadan wordt afgesloten met een groot feest genaamd Eid al-Fitr. Kinderen krijgen dan vaak nieuwe kleren, geschenken en geld.

Moslims wonen ’s morgens vroeg het Eid-gebed bij en gaan vervolgens op bezoek bij familie om samen de dag door te brengen.

Sabah

O.A.