Nederland heeft 16 Turkse burgers een koninklijke medaille toegekend voor hun bijdragen aan de integratie in het land door hun vrijwilligersactiviteiten.

De ceremonie vond plaats in Huizen stad in Nederland onder de schaduw van de pandemie.

Selahattin Asal, die al bijna 25 jaar vrijwilligerswerk doet in de Nederlandse Religieuze Stichting moskee, was een van de ontvangers van de koninklijke onderscheiding van dit jaar.

Asal ontving zijn koninklijke onderscheiding uit handen van de burgemeester van Huizen, Niek Meijer.

Selahattin Asal (2e in rechts) en zijn vrouw ontvangen koninklijke medaille van Nederlandse autoriteiten, Huizen, Nederland, 27 april 2021. (DHA)

In een verklaring hierover zei Asal: “De burgemeester van Huizen feliciteerde mij. Ik was opgetogen. Ik was verrast. Mijn ogen waren vol. Ik heb gehuild toen de prijs werd uitgereikt. Het was een heel apart gevoel.”

Meijer overhandigde ook een boeket bloemen aan de familie Asal voor hun bewezen diensten.

De Koningsdagvieringen, die worden georganiseerd ter ere van de verjaardag van koning Willem Alexander, worden op 27 april in heel Nederland gehouden.

Koninklijke onderscheiding

Inwoners van verschillende delen van het land krijgen in dezelfde week de koninklijke onderscheiding uitgereikt. Er is bekendgemaakt dat de koninklijke onderscheiding, die een symbolische waarde heeft, dit jaar in verschillende steden van Nederland is uitgereikt aan 2.832 mensen, van wie 998 vrouwen.

Naar verluidt was de jongste ontvanger 34 jaar en de oudste 96 jaar oud. Meer dan 150 Turken uit verschillende regio’s hebben tot nu toe de koninklijke medaille ontvangen.

De Turken die dit jaar in het hele land de koninklijke medaille kregen, waren Ayşe Boya, A. Erdal, C. Sofuoğlu, G. Bozdağ-Güzel, Fatma Lapçin Yılmaz, Mevlüt Yılmaz, G. Dolu, Elif Ateş, Z. Çimtay, Fatma Kırılmaz, K. Korkmaz, N. Oral, H.I. Seçkin, Selahattin Asal, Kerem Alan en Süreyya Erdem.

Fatma Kırılmaz

Vanaf 1987 is mevrouw Kirilmaz vrijwilliger bij het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond te Schiedam. Dit is een vereniging op levensbeschouwelijk geschoeide leest met zijn oorsprong in Turkije.

Ze maakt deel uit van het verenigingsorgaan voor religieuze zaken en levert een bijdrage aan het organiseren van religieuze bijeenkomsten.

Daarnaast is ze lid van de vrouwencommissie en draagt vanuit die positie bij aan de emancipatie van de leden. Ook coördineert zij de muzieklessen en diverse cursussen en activiteiten van het centrum onder andere volksdansen voor kinderen.

Ayşe Boya

Foto: Ayşe Boya

Als meisje van 7 jaar begon Ayse Boya al met vrijwilligerswerk. Ze werd toen al vanuit de Turkse en daarna vanuit de Marokkaanse gemeenschap meegenomen naar afspraken bij dokters en ziekenhuizen als tolk. Zij is nu een belangrijke sleutelfiguur naar de buitenwereld en een echte bruggenbouwer.

Vanaf 2000 was Ayse voorzitter van de Vrouwenraad van de HDV Selimiye Moskee in Lochem. Ze ondersteunde imams, organiseerde ontbijtsessies en informeerde over dementie, alzheimer en mantelzorg. Vanaf 2019 ondersteunt zij als vrijwilliger het nieuwe hoofdbestuur.

Kazim Korkmaz

De heer Kazim Korkmaz is al sinds 2004 als vrijwilliger actief voor de Turkse Yeni Camii moskee. Als voorzitter van het moskeebestuur zet hij zich van 2007 tot 2015 in het bijzonder in voor de gelijkwaardige rol van vrouwen binnen de moskee.

Onder zijn leiding ontwikkelt het bestuur een nieuw Multicultureel Educatief Centrum met veel voorzieningen. Dit centrum moest zich niet beperken tot Turkse Islamitische gemeenschap maar ten dienste staan van de gehele Maassluise gemeenschap (religieus en niet religieus).

Met zijn motivatie, vertrouwen en openheid brengt de heer Korkmaz mensen bij elkaar. Dat doet hij sinds 2015 ook met zijn wandelclub. Dagelijks twee tot drie uur wandelen door en rond Maassluis brengt mensen met elkaar in contact. Zo houden de wandelaars zichzelf en de samenleving fit.

Bron: Sabah