Overal ter wereld zijn vakantieroutes om vele redenen moeilijk en zelfs gevaarlijk.

Mensen uit alle landen van Europa, die voor hun jaarlijkse verlof naar Kapıkule komen, worden geconfronteerd met moeilijkheden en gevaren op de wegen. Wij willen onze lezers waarschuwen voor de gevaren die zij onderweg kunnen tegenkomen.

Laat uw geldportefeuilles, kostbaarheden en paspoorttassen tijdens de pauze in het zicht liggen. Hoewel de voorzieningen veilig zijn, zijn diefstalgevallen niet te voorkomen.

Laten we niet vergeten dat er veel kwaadwillenden op de vakantieperiode zitten te wachten! Ondanks alle voorzorgsmaatregelen worden elk jaar op de vakantieroute helaas honderden gezinnen het slachtoffer van dieven.

Enerzijds als niet-EU-lidstaat en anderzijds als regio waar de reis uitputtend is, hoeft u geen aangifte te doen of documenten af te geven als u op de Servische route blijft.

Er zijn ook rustplaatsen langs de snelweg waar u kunt uitrusten. Maar wees toch voorzichtig en neem onze waarschuwingen in acht bij tankstations en rustplaatsen.

Snelheidsbeperkingen

Snelheidsbeperkingen verschillen van land tot land en binnen landen op snelwegen op de vergunningsroute.

Er zijn ook afstandscontroles en snelheidscontroles tussen tolpoorten. Naast boetes als u de maximumsnelheid overschrijdt, verschillen de maximumsnelheden van land tot land. Wie de maximumsnelheid te veel overschrijdt, kan naast een boete ook een gevangenisstraf krijgen.

In Hongarije kunnen bestuurders die meerdere regels tegelijk overtreden een boete krijgen van 450 duizend forint (ongeveer 1865 euro) en een gevangenisstraf van 90 dagen.

Tijdens de reis moeten bestuurders en passagiers hun veiligheidsgordel dragen voor hun eigen veiligheid en om zware boetes te voorkomen.

Zo kan een bestuurder die geen gordel draagt, wat in Hongarije tot hevige controverse heeft geleid, een astronomische boete van 930 euro krijgen.

Bestuurders die tijdens het reizen mobiel telefoneren krijgen ook zware boetes.

Vignetten

Reizen in Oostenrijk, Hongarije, Slovenië en Bulgarije zonder vignet kan erg duur zijn. Daarom mag u op uw reis niet nalaten om, indien mogelijk, uw vignetten vóór de reis te verkrijgen.

Laten we niet vergeten dat elk land zijn eigen regels heeft die moeten worden nageleefd. Wie niet op deze regels let, kan elk jaar met grote en kleine problemen worden geconfronteerd.

Volgens de Servische douanevoorschriften is het verplicht vreemde valuta aan te geven wanneer men het land binnenkomt.

Het is verplicht om contant geld boven 10 duizend euro (9.999 euro) per persoon schriftelijk aan te geven bij de ingang van het land.

Wie bij binnenkomst in Servië geen aangifte doet van meer dan 10 duizend euro, kan zijn geld in beslag laten nemen en wie de herkomst van zijn geld kan aantonen, kan een deel van zijn geld door de rechtbank terugkrijgen. Maar wie de betreffende documenten niet kan overleggen, krijgt helaas zijn geld niet meer terug.

Als vakantiegangers die Servië binnenkomen aangifte doen van het geld dat zij bij zich dragen en dat de grens van 10 duizend euro per persoon overschrijdt, kunnen zij Servië zonder problemen verlaten met betrekking tot het geldbedrag dat zij bij zich dragen.

Door deze nalatigheid laten vakantiegangers elk jaar miljoenen euro’s aan spaargeld achter bij de grensovergangen.

Lijst

Maak een lijst op een stuk papier van de dingen die u moet doen voor uw vertrek.

Controleer uw paspoort en identiteitskaarten: Uw paspoort en identiteitskaarten behoren tot de belangrijkste documenten die u bij u moet houden. Controleer of de geldigheidsduur van uw paspoorten voldoende is voor de duur van uw verlof.

Voer een technische en officiële controle van uw auto uit: Zorg ervoor dat uw auto technisch is onderhouden, gecontroleerd en geïnspecteerd zoals banden, remmen, koplampen, olie, accu.

Bewaar uw gevarendriehoek, medische kit, veiligheidsvesten op geschikte plaatsen in uw voertuig.

Internationale verzekeringskaart van uw voertuig: Draag uw internationale autoverzekeringskaart, bekend als de groene kaart, bij u.

Sommige verzekeringsmaatschappijen dekken Servië niet automatisch op uw groene kaart. Zorg ervoor dat Servië op de kaart staat vermeld.

Vergeet uw medicijnen niet: Mensen met chronische ziekten zoals diabetes, hartziekten enz. mogen hun medicijnen niet vergeten.

Bron: Arti