Het ministerie van Milieu, Stedenbouw en Klimaatverandering overweegt in heel Turkije een verbod op het gebruik van vuurwerk in te voeren.

Hoewel individuele gemeenten vuurwerkverboden hebben ingevoerd, zou het landelijke verbod van het ministerie betrekking hebben op alle vuurwerk dat buitenshuis wordt afgestoken.

Het verbod is opgenomen in een ontwerpverordening om geluidsoverlast en visuele vervuiling aan te pakken.

De verordening bepaalt dat alle bouwactiviteiten in de buurt van examens in het hele land moeten worden opgeschort, vanaf een dag voor het examen tot het einde van het examen.

Het ministerie zal ook geluidsbelastingkaarten raadplegen alvorens goedkeuring te verlenen aan amusementsgelegenheden die een vergunning willen om muziek te spelen, namelijk nachtclubs en disco’s.

De verordening zal tijdslimieten vaststellen voor lawaaierige activiteiten. Zo zullen bouwwerkzaamheden alleen zijn toegestaan tussen 7 en 22 uur op weekdagen en tussen 10 en 22 uur in het weekend.

Concerten, rally’s en andere soortgelijke evenementen mogen in woongebieden alleen tussen 10.00 en 22.00 uur plaatsvinden.

Het ministerie is in 2012 begonnen met het opstellen van geluidsbelastingkaarten voor steden.

Het verkeer blijft een belangrijke oorzaak van geluidshinder, zelfs in kleine steden, samen met luchthavens die zich meestal in de binnenstad bevinden.

Andere vervuilers zijn spoorwegen in de buurt van woonwijken, amusementsgelegenheden met luide muziek – vooral in vakantieoorden in kuststeden – en lawaai van industriegebieden.

Bron: Sabah