Lessen islam in onder andere het Vlaamse gemeenschaps- en gemeentelijk onderwijs gebruiken handboeken die uitgegeven worden door het Turkse Diyanet-ministerie van Religieuze Zaken.

Ook de leerplannen komen sterk overeen met leerplannen uit Turkije. Dat blijkt uit een reportage (zie onderaan), die de buitenlandse invloed op Belgische moslims bekeek.

Onderzoeker Leni Franken (UAntwerpen) klaagt aan dat de leerplannen niet aangepast zijn aan de Belgische context.

“Gedateerd”, “oubollig”, “niet kritisch” of simpelweg “slecht”. Onderzoeker Leni Franken, doctor in de politieke filosofie, is niet mals voor de handboeken en leerplannen die gebruikt worden in het Vlaamse islamonderwijs.

Franken is experte op het vlak van levensbeschouwelijke vakken. Volgens haar is de invloed van Turkije op de Vlaamse lessen islam te groot.

Eerder uit een reportage bleekdat de handboeken die in de lessen islam gebruikt worden, uitgegeven zijn door Diyanet in Ankara. Diyanet is het Turkse ministerie voor Religieuze Zaken, maar heeft ook een zetel in België.

“Het staat zwart op wit in de boeken: Diyanet is de uitgever van deze handboeken. Dat betekent dat het Vlaamse islamonderwijs dus werkt met Turkse leerboeken.”

Op zich zou het geen probleem mogen zijn om inspiratie te halen uit het buitenland wanneer handboeken worden opgesteld.

Maar volgens Franken is de inhoud van deze handboeken niet aangepast aan de Belgische context. Een paar citaten uit de handboeken moeten dat illustreren.

Zo wordt er in de lessen islam bijvoorbeeld op een niet-kritische manier aangeleerd dat God de wereld heeft geschapen.

Ook wordt er gezegd dat wie niet gelooft in Allah, doorgaans een slechter mens is: “De mensen met een zwak geloof die niet nadenken over het leven in het hiernamaals of Allah minder gedenken, zijn meer geneigd om fouten te begaan. Hierdoor nemen ook slechte gewoontes en gedragingen, zoals zelfmoordpogingen, criminaliteit, ed. toe in onze samenleving.”

“Verder is er heel weinig aandacht voor kritisch denken”, zegt Franken, “en heikele thema’s zoals geloof en wetenschap, de status van de vrouw en homoseksualiteit. Als dat al wordt aangestipt, is dat op een zeer conservatieve, traditionele manier.”

 “De lessen islam in Vlaanderen worden bijvoorbeeld gecontroleerd door het Centrum voor Islamonderwijs. En dat centrum valt volledig onder de bevoegdheid van de Moslimexecutieve.”

De Moslimexecutieve is het belangrijkste orgaan dat alle moslims in België moet vertegenwoordigen, maar krijgt al de hele week zware kritiek.

De voorzitter van de Moslimexecutieve, Mehmet Üstün, leidt volgens de Staatsveiligheid een moskee in Heusden-Zolder die een belangrijke rol zou spelen bij het verspreiden van extremisme in Limburg. Üstün ontkent wat in het rapport van Staatsveiligheid staat.

Bron: Belgische media