Vorige week zondag sprak de Turkse president Erdogan over de EU en de VS en over de band met Rusland. Hij zei dat de relaties met Rusland verbeterd waren na een korte periode van spanningen in 2015, toen een Russisch vliegtuig werd neergehaald door de Turkse luchtmacht aan de Turks-Syrische grens.

“We zijn een samenwerking aan het opbouwen met Rusland die beide landen ten goede komt op vele vlakken, onder meer inzake Syrië, toerisme, de militaire industrie en energie. Zoals u weet vonden er een tijdje geleden een aantal provocaties plaats met als doel schade toe te brengen aan onze band met Rusland. We hebben deze moeilijkheden het hoofd kunnen bieden dankzij ons gezond verstand en wederzijdse redelijkheid.”

Inspanningen in Syrië

Turkije en Rusland hebben samen inspanningen gedaan in Syrië, en dat heeft hen dichter bij elkaar gebracht. De twee landen nemen niet hetzelfde standpunt in jegens het regime van Bashar Assad, maar desondanks hebben ze samen gewerkt aan een politieke oplossing in Syrië. Laatst bereikten Moskou en Ankara nog een akkoord over Idlib, dat in handen is van de oppositie. Daardoor werd vermeden dat het regime de noordwestelijke provincie Idlib, waar ongeveer 3,5 miljoen mensen wonen, zou bombarderen.

Vredesakkoord

“Toen het [door de VN geleide] vredesproces van Genève in het slop kwam te zitten, hebben wij de weg geëffend voor een nieuw vredesakkoord in Astana. Toen het akkoord van Astana vervolgens geschonden werd door het regime zijn we samen met Rusland op zoek gegaan naar andere manieren om dit probleem op te lossen,” voegde hij eraan toe.

In naleving van het Idlib-akkoord zal er vanaf 15 oktober een 15 tot 20 kilometer brede, gedemilitariseerde zone gecreëerd worden. Bovendien zullen de radicale groeperingen uit die zone verdreven worden, zodat ze vrij is van zware wapens.

“Dit akkoord werd door de hele wereld warm onthaald en brengt een oplossing voor Syrië, in de vorm van een nieuwe grondwet en vrije verkiezingen, een stap dichterbij. Kortom, Turkije heeft het voortouw genomen in de Syriëcrisis. Wij dragen de zwaarste last en mogen ons dus ook laten gelden,” aldus Erdoğan. Bovendien zijn al meer dan 50.000 vluchtelingen teruggekeerd naar Idlib nadat het akkoord werd bereikt.

“Naar onze mening is het belangrijk om ook Iran te betrekken bij beslissingen die bepalend zullen zijn voor de toekomst van de regio. We geloven ook dat dreigen met sancties tegen dat land ongepast is,” zei Erdoğan nog. “Het verleden heeft ons geleerd dat het uitvaardigen van sancties niets oplevert. In de toekomst zal Turkije haar beleid meer gaan uitstippelen op basis van haar eigen belangen en behoeften, en trouw aan haar fundamentele principes, eerder dan rekening te houden met de eisen van anderen.”

Sabah

S.V.R.