De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft een Turkse topterrorist die sinds 2013 in de cel zat in afwachting van zijn uitlevering aan Turkije, vrijgelaten.

Van Nederland naar België

Ekinci werd in Turkije veroordeeld wegens terroristische activiteiten. Een vijftal jaar geleden werd hij ervan beschuldigd dat hij de Turkse staat omver zou willen werpen. Ekinci vluchtte naar Nederland, waar hij politiek asiel aanvroeg. Hoewel Ekinci in Nederland veilig zat voor de Turkse autoriteiten, waagde hij zich in de zomer van 2013 in België, waar zijn vrouw en kinderen wonen. Hij nam daarmee een groot risico, omdat hij internationaal gezocht werd door Turkije. Begin augustus werd hij in de Antwerpse Dambruggestraat door de speciale eenheden van de federale politie gearresteerd met het oog op zijn uitlevering aan Turkije.

Procedurestrijd

Ekinci werd opgesloten in de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat, maar het kopstuk van de Turkse Hezbollah was niet van plan om zich zonder slag of stoot naar Turkije te laten overbrengen. Ekinci en zijn advocaten begonnen een reeks juridische procedures om de uitlevering aan te vechten. Met wisselend succes. In afwachting van een nieuw uitleveringsbesluit, vroeg Ekinci aan de rechtbank in Antwerpen om hem voorlopig vrij te laten. Ekinci vond dat zijn uitleveringsdetentie onredelijk lang duurde.

De Antwerpse raadkamer wees het verzoek af. Ekinci zou zelf verantwoordelijk zijn voor het aanslepen van de uitlevering, omdat hij de ene na de andere procedure begon. Vorige week verscheen Ekinci voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) bij het hof van beroep in Antwerpen. De KI oordeelde dat Ekinci te lang moest wachten op zijn uitlevering. Ekinci mocht de gevangenis verlaten, na betaling van een borg van 20.000 euro.

Ekinci kreeg ook het verbod om België te verlaten, maar bronnen binnen de veiligheidsdiensten vrezen dat de Turkse topterrorist al lang opnieuw in Nederland zit, waar hij veilig buiten bereik van de Turkse overheid kan blijven.

GVA