Eerder deze week liet president Erdogan tijdens de opening van het derde parlementaire jaar van de 27ste Turkse legislatuur weten dat Turkije niet weg kan kijken van al het menselijke leed in de wereld. “Turkije heeft het plan om 2 miljoen Syriërs over te brengen naar een veilige zone. Die moet worden gecreëerd in Syrië zelf. De zone zal 30 km breed zijn, en liggen tussen de Eufraat en de Iraakse grens. Het gebied omvat ook het district Manbij”, aldus Erdoğan.

“Turkije kan de Syriërs niet aan hun lot overlaten, maar ook de Palestijnen, Libiërs, Afghanen, Pakistanen en Turkmenen niet.” Erdogan ziet voor Turkije een belangrijke rol weggelegd om de problemen van deze volkeren te helpen oplossen. Hij merkte ook op dat al 360.000 Syriërs naar hun land zijn teruggekeerd sinds de start van de operaties Eufraatschild en Olijftak.

“Turkije steunt de soevereiniteit van het Syrische volk en de politieke en administratieve eenheid van Syrië. De enige reden waarom Turkije tussenkomt in Syrië is omwille van de directe terreurdreiging die de Syriërs verhindert om terug naar huis te gaan. Ons land steunt geen oorlog, conflict, bloedvergieten, dood of lijden in Syrië”, aldus Erdogan.

Volgens het plan voor de veilige zone dat Erdogan deelde met functionarissen van de VS, is het de bedoeling dat er 140 dorpen met 5.000 inwoners en 10 districtscentra met 30.000 inwoners komen in de 30 tot 40 km brede zone in het Noorden van Syrië. De nederzettingen krijgen ook verschillende faciliteiten zodat de inwoners een normaal leven kunnen opbouwen. In de kleinere kernen komen 1.000 nieuwe huizen en in de districtscentra 6.000, voor een totaal van 200.000 nieuwe huizen. Elk gezin in de kleinere kernen krijgt haar eigen stuk landbouwgrond. Er komen ook 11 moskeeën, 9 scholen, 5 jeugdcentra en 2 sporthallen voor de terugkerende Syriërs. In 8 districtscentra komt er een ziekenhuis met 10 bedden en in de 2 andere centra komt een ziekenhuis met 200 bedden. Er zijn ook plannen om een industrieterrein op te richten.

Bron: Sabah