Voor al onze lezers willen we toch het één en het ander verduidelijken wanneer we regelmatig berichten over de PKK. In onze Belgische en Nederlandse media worden de Koerden vaak gelijk gesteld aan de PKK en is het alsof de gehele Koerdische bevolking in opstand is tegen het Turkse leger.

Deze perceptie is niet juist. De PKK is een kleine minderheid die terroristische aanslagen pleegt voornamelijk in het zuidoosten van Turkije. De PKK is erkend door de EU en de VS als een terroristische organisatie die het de Turkse regering en haar veiligheidsdiensten heel moeilijk maakt.

De grote meerderheid van de Koerden staat helemaal niet achter de PKK. De Koerden zijn met nagenoeg 17.000.000 mensen in Turkije. Velen, nagenoeg 50 %, hebben trouwens gestemd op de huidige regering van Ankara.

Het is dus onjuist om te beweren dat de Turkse regering een oorlog uitvecht met de Koerdische bevolking.

“Wij wilden deze hardnekkige onjuiste perceptie nog even duiden”

De PKK is een extreem probleem van terrorisme in Turkije en de houding van de Turkse regering over de anti-terreurmaatregelen moet dan ook begrepen worden in deze context. Turkije heeft het legitiem recht om deze terreur te bestrijden. Hoever de regering hierin mag gaan kan worden bediscussieerd. Maar zonder begrip voor het land in deze gaan we er niet geraken. Een diepgaande dialoog met wederzijds respect tussen de EU en Turkije is meer aangewezen.

De redactie