De Zwitserse federale rechtbank verwierp een beroep tegen een afgewezen aanvraag om een visum te verlengen, omdat de Turkse vrouw nooit werk had gezocht. Bekijk hier de foto’s.

Een Turkse die al meer dan 40 jaar in Zwitserland woont, is het land uitgezet en moet naar huis terugkeren nadat de Zwitserse federale rechtbank oordeelde dat ze zich niet had geïntegreerd en bijna twee decennia lang van sociale uitkeringen had geleefd.

De vrouw was in 1983 op 19-jarige leeftijd met haar toenmalige echtgenoot naar Zwitserland verhuisd en had daar een gezin gesticht.

Ze had een vestigingsvergunning die elke vijf jaar moest worden aangevraagd en verlengd, volgens de Zwitserse media.

‘373.000 euro’

Nadat ze in 2006 van haar man was gescheiden, leefde ze bijna 17 jaar lang van door de belastingbetaler gefinancierde uitkeringen, van maart 2006 tot augustus 2022, en ontving in die tijd in totaal meer dan 373.000 euro aan sociale uitkeringen.

Nadat ze in eerste instantie voor haar kinderen had gezorgd, heeft de vrouw nooit werk gezocht nadat ze waren opgegroeid, in plaats daarvan koos ze ervoor om van de staat te blijven leven.

Toen ze de laatste verlenging van haar verblijfsvergunning in juli 2020 wilde aanvragen, wees het migratiebureau van het kanton Solothurn haar aanvraag af.

Tegen deze beslissing ging ze in beroep bij de administratieve rechtbank van Solothurn.

Dit beroep werd in mei van dit jaar verworpen en de klager ging verder in beroep bij het federale gerechtshof.

Integratie

In hun vonnis schaarden de federale rechters zich achter de beslissing van de lagere rechtbank en noemden de onwil van de de Turkse vrouw om te integreren als een hoofdreden.

“Men kan niet spreken van een succesvolle integratie in de lokale omstandigheden,” oordeelde het hof, benadrukkend dat de vrouw bijna 17 jaar lang geen enkele poging had gedaan om een baan te vinden.

Het Federale Hof zei dat immigratieambtenaren “terecht hadden aangenomen dat er een algemeen belang was om de vestigingsvergunning in te trekken” en merkte op dat de Turkse vrouw “al een groot bedrag aan bijstandsgeld” had ontvangen en geen recht zou moeten hebben op nog meer uitkeringen.

“Na 40 jaar in Zwitserland te hebben gewoond, zal het zeker niet gemakkelijk zijn voor vrouw om te re-integreren in haar thuisland,” gaf het Federale Hof toe, maar merkte op dat de vrouw nog steeds verschillende banden had met Turkije.

Ze had er tot haar volwassenheid gewoond en keerde er elk jaar op vakantie terug, aldus het Hof, dat aangaf dat dit aantoonde dat ze “vanuit taalkundig en cultureel oogpunt nog steeds verbonden was met haar thuisland”.

Ze voegde eraan toe dat de vrouw nog steeds welkom was in Zwitserland om haar kinderen en kleinkinderen te bezoeken met een gewoon toeristenvisum.

Bron: Turkse media