De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan, heeft laten weten dat hij een nieuwe ambassade wil openen in oost-Jeruzalem. Dit volgde het besluit van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIS) om oost-Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van de Palestijnse staat.

“We hebben oost-Jeruzalem reeds uitgeroepen tot hoofdstad van de Palestijnse staat, maar hebben onze ambassade nog niet kunnen verplaatsen daar Jeruzalem op dit moment bezet gebied is. We zullen onze ambassade bij Gods wil herlokaliseren,” zei Erdoğan tijdens een AKP-meeting in de provincie Karaman.

Jeruzalem als nieuwe hoofdstad van Israël

“De Amerikaanse president Donald Trump heeft Jeruzalem erkend als de nieuwe hoofdstad van Israël en zal weldra zijn ambassade verplaatsten. Degenen die deze stap hebben gezet, ondanks de VN-resoluties, willen de Palestijnse staat erkennen. Wel wij erkennen jullie ook niet,” haalde de president aan.

Boeten

“Zij die de zionistische agenda dienen zullen boeten,” voegde hij toe.

“Als president van de OIS heb ik vorige week alle lidstaten bijeengeroepen voor een spoedvergadering. Alle vertegenwoordigers van de lidstaten zijn komen opdagen. Ik heb ook een telefoongesprek gehad met de Paus. Ook hij deelt onze mening,” zei de president.

Alle 57 lidstaten van de OIS zijn vorige week woensdag samengekomen in Istanbul om oost-Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Palestina. Ze nodigen andere landen uit om dit voorbeeld te volgen.

Hurriyet