Foto: Hurriyet (Mustafa Kemal Ataturk)

 

Een ontwerp over het nieuwe leerplan dat voorgesteld werd door het Turkse ministerie van Onderwijs heeft veel mensen aangezet tot het voortbrengen van opmerkingen. Maar liefst voor een totaal van 184.042 klachten en suggesties. Het grote deel van die klachten richtte zich op de lessen over Kemal Atatürk, de stichter van het moderne Turkije en de evolutietheorie.

Het ministerie had dan ook haar ontwerp voor het nieuwe leerplan openbaar gemaakt. Dit leerplan zal normaal toegepast worden voor de start van het nieuwe schooljaar in september 2017.

Ambtenaren hadden een online platform opgezet tussen 13 januari en 10 februari om de meningen en opmerkingen van de bevolking te horen, zodanig een meer evenwichtig plan te kunnen opstellen.

Weldra zullen ook de aanbevelingen van studenten, leerkrachten, ouders en opvoedingsdeskundigen onderzocht worden en zal een commissie binnen het ministerie van Onderwijs haar ontwerp afronden. Kort hierop zullen de nieuwe handboeken geschreven worden.

175.000 suggesties

Er waren 175.342 suggesties binnengekomen op het ministerie. Het merendeel van de mensen die een suggestie maakte, opperde ervoor dat de evolutietheorie pas leerstof zou worden voor de leerlingen van het 4e middelbaar en dat er meer leerstof aanwezig moet zijn over Atatürk in de schoolboeken.

Uitgebluste theorie

De evolutietheorie is een “archaïsche en uitgebluste” theorie, vertelde de vicepremier Numan Kurtulmuş onlangs. In het gepubliceerd onderwerp van het ministerie van Onderwijs werden de lessen over de evolutietheorie aan de laatste graad van het middelbaar onderwijs geschrapt.

Suggesties vertelden ook dat de “Nutuk” speech van Atatürk aan studenten gedoceerd moest worden. Een deel suggereerde ook dat religieuze vakken niet meer verplicht mochten worden.

Mensenrechten, burgerschap en democratie

Een totaal van 33.648 suggesties werden gedaan voor het leerplan van de basisschool. Bijna een derde suggereerde dat er meer lessen over de mensenrechten, burgerschap en democratie ingevoegd moesten worden. Zo een 5.076 suggesties waren gericht voor de ‘Turkse klas’, 3.621 voor het vak ‘kunst’, een 3.021 tal gingen uit naar de wetenschapsvakken en 2.863 voor ‘wiskunde’.

Verkeersveiligheid

Het vak dat het minste aantal in suggesties kreeg, was ‘verkeersveiligheid’, 499 in totaal.

Over de lessen van de middelbare school kwamen er 47.536 suggesties binnen. Het vak ‘Revolutionaire Geschiedenis’ en het ‘Kemalisme’ kreeg hier het hoogste aantal nummers in suggesties, met name 12.799. De wetenschapsvakken 4.553 en 3.477 suggesties voor het vak ‘kunst’.

De verplichte lessen islam worden nu afgeschaft. In plaats hiervan voorziet de Turkse minister van Onderwijs, İsmet Yılmaz, verschillende vakken met erkende godsdiensten voor leerlingen met verschillende achtergronden. De minister deed deze aanpassing conform met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar er besloten werd dat een Staat moet voorzien in verschillende godsdienstlessen voor haar leerlingen, ook al is de meerderheid van het land volgzaam in één.

Hurriyet