Friends having fun in Istanbul

Uit recente bevindingen is gebleken dat vrouwen in Turkije bijna vijf jaar langer leven dan hun mannelijke tegenhangers. Dat bevestigde het Turks Statistisch Instituut (TurkStat) van de staat gisteren.

Uit de statistieken van 2014 tot 2016 bleek dat de Turkse burgers een gemiddelde levensverwachting hebben van 78 jaar. Dat getal is echter 75,3 voor mannen en 80,7 voor vrouwen.

Eerder, in 2013, was de gemiddelde levensverwachting 76,3 jaar, met 73,7 jaar voor mannen en 79,4 jaar voor vrouwen, aldus TurkStat.

Voor 15-jarigen, die de leeftijd hebben waarop men in Turkije mag gaan werken, is de gemiddelde resterende levensverwachting 64,2 jaar. Voor mannen is dat 61,5 jaar, vergeleken met 66,8 jaar voor vrouwen.

De gemiddelde resterende levensverwachting voor mensen die op dit moment 50 jaar zijn is 30,5 jaar in het algemeen, 28,2 jaar voor mannen en 32,7 jaar voor vrouwen.

Economische groei

Ondanks aanzienlijke economische groei en verbeteringen in het maatschappelijk welzijn blijft Turkije achter wat betreft de ambitie om de levensverwachting te verhogen. Turkije wordt, net zoals de andere ontwikkelde landen, geconfronteerd met het risico van een snel verouderende bevolking.

Uit eerdere projecties van TurkStat blijkt dat het aantal ouderen in 2023 zal toegenomen zijn tot 10,2 procent en in het volgende decennium nog verder zal stijgen. Experts linken deze verwachtingen aan een daling van de vruchtbaarheid en nieuwe behandelingen die beschikbaar zijn om de levensduur te verlengen.

Bevolkingsgroei

Ankara streeft naar bevolkingsgroei in het land en hoopt de aantallen te verhogen door stimulansen aan te bieden, zoals langer betaald verlof en sociale voordelen voor grotere gezinnen.

Sinds zijn ambtstermijn als premier, heeft de huidige president Recep Tayyip Erdoğan de bevolkingsgroei gepromoot en gepleit voor families met minstens drie kinderen.

Inmiddels houden recente hervormingen van de overheid, die zich richten op sociale voordelen en vrouwelijke tewerkstelling, rekening met de langzaam verouderende bevolking.

Sabah