De gemeenteraad van het district Gazipaşa (Antalya) in Zuid-Turkije heeft een heel controversiële maatregel goedgekeurd. Het gaat om een wet die alle Syriërs verbiedt om op openbare stranden te komen. Het is de zoveelste xenofobe en racistische daad van de Republikeinse Volkspartij (CHP, de grootste oppositiepartij). Dat schrijft de regeringsgezinde krant Sabah. Alleen de burgemeester, van dezelfde partij, heeft zijn veto gesteld na scherpe kritiek van hogerhand.

Het voorstel werd ingediend door een CHP-gemeenteraadslid. Het kwam maandag op de agenda van de gemeenteraad. Özgen beweert dat de lokale bevolking gestoord wordt door Syriërs op de stranden. “We zijn vluchtelingen in ons eigen land geworden,” stelt hij. Volgens hem worden zowel de lokale bevolking als andere toeristen door de Syriërs gefotografeerd op de stranden en lokt dat gevechten uit. Hij riep de gemeenteraad op om bepaalde stukken strand voor te behouden voor Syrische vluchtelingen.

Strandverbod voor Syriërs in Antalya

CHP-Burgemeester van Antalya, Mehmet Ali Yilmaz

Het voorstel zorgde voor veel discussie met burgemeester Mehmet Ali Yılmaz, zelf van de CHP. Hij wilde dat het voorstel eerst zou besproken worden in een subcomité. 10 gemeenteraadsleden, waaronder Yılmaz, wilden dat het voorstel eerst naar het subcomité gestuurd werd. Maar 13 anderen verkozen om het voorstel meteen op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en dus gebeurde dat ook en werd er over gedebatteerd.

Mehmet Yüksel is woordvoerder in de gemeenteraad van de fractie van de rechtse partij Goed (IP), de partner van de CHP in de Nationale Alliantie. Hij verzekerde de gemeenteraadsleden ervan dat zijn fractie het voorstel steunt. Volgens Mustafa Uysal, woordvoerder van de AKP-fractie (Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling), is dit thema iets waar op regeringsniveau over beslist moet worden. Hij sprak dan ook de afkeuring van zijn fractie uit. Die visie wordt ook gedeeld door de MHP (Nationalistische Partij), waarmee de AKP de Volksalliantie is aangegaan.

Voorstel goedgekeurd

Uiteindelijk werd toch gestemd over het voorstel. Het werd goedgekeurd, omdat 12 gemeenteraadsleden, van de CHP en IP, voor stemden, terwijl slechts 7 leden, van de AKP en MHP, tegen stemden. 2 leden, waaronder burgemeester Yılmaz, onthielden zich.

Yılmaz van de CHP, en dus kandidaat voor de Nationale Alliantie, won de burgemeestersverkiezingen op 31 maart. Hij haalde het van Adil Çelik, de kandidaat van de Volksalliantie.

Yılmaz kan niet akkoord gaan met discriminatie op basis van nationaliteit of etnische afkomst, zegt hij in een interview na de zitting. “Uiteindelijk moeten we de mensenrechten respecteren. Ons district is ook een toeristische regio. We mogen geen onderscheid maken tussen de mensen die hier toekomen op basis van hun nationaliteit. Als een bezoeker onze mensen lastig valt, moeten we het nodige doen,” zegt de burgemeester, die pleit voor meer middelen voor de gemeentepolitie om dergelijke problemen aan te pakken.

“Voordat we de nieuwe regel aannamen, stuurden we een waarschuwing naar al wie onze burgers lastig viel. Indien nodig zullen we de veiligheidsdiensten inlichten.”

Later op dinsdag zei Yılmaz in een persconferentie dat hij zijn veto heeft gesteld tegen het voorstel en het heeft teruggestuurd naar de gemeenteraad.

Volgens Ali Sakar, gouverneur van het district Gazipaşa, stelt Kustwet nr. 3621 dat alle kusten beheerd worden door de regering. Ze moeten vrij toegankelijk zijn voor iedereen, schreef hij in een verklaring. “De gemeenteraad heeft geen bevoegdheid om dit voorstel op haar agenda te plaatsen en erover te stemmen, tenzij ze daartoe bevoegd verklaard wordt. Zelfs als een dergelijke beslissing wordt genomen, is ze nietig en kan niet worden afgedwongen, want ze is in strijd met de grondwet, met andere wetten en internationale verdragen,” aldus Sakar. Hij benadrukt nog eens dat de burgemeester zijn veto heeft gesteld tegen de beslissing.

Sabah

S.V.R.