Foto: Ekrem İmamoğlu (CHP) en Binali Yıldırım (AKP)

De twee belangrijkste kandidaten voor het burgemeesterschap van Istanbul zaten op 16 juni rond de tafel voor een televisiedebat. Dat vond plaats een week voordat de verkiezingen zullen worden overgedaan in de Turkse megastad, waar zo’n 16 miljoen mensen wonen.

Het debat ging tussen Binali Yıldırım, kandidaat voor de Volksalliantie, en Ekrem İmamoğlu, kandidaat voor de Nationale Alliantie. Het werd gehouden in het congrescentrum Lütfi Kırdar in Istanbul en de moderator van dienst was de ervaren journalist en tv-presentator İsmail Küçükkaya.

İsmail Küçükkaya

Over waarom er een tweede stemming moest komen, zei Yıldırım dat de regerende AKP in eerste instantie enkel de ongeldige stemmen wou tellen. Het was niet de bedoeling om meteen naar nieuwe verkiezingen te gaan, maar die kwamen er toch, omdat de oppositie niet meewerkte.

“Als mijn stem door de CHP [Republikeinse Volkspartij, oppositie] of een andere kandidaat wordt weggekaapt, is dat diefstal. Dat hoeft verder geen betoog,” zei hij.

Hij voegde eraan toe dat er geen nieuwe verkiezingen nodig waren geweest als de CHP zich niet had verzet tegen de hertelling. Dat had veel verwarring kunnen voorkomen.

İmamoğlu van zijn kant weerlegde de beschuldiging van diefstal. Hij vroeg wie nu eigenlijk de verkiezingen van 31 maart had ‘gestolen’. Na die verkiezingen werd hij tot burgemeester benoemd, maar kort daarna annuleerde de Hoge Raad voor de Verkiezingen de uitslag omwille van onregelmatigheden en onwettige praktijken.

“Zijn uw [Yıldırıms] woorden voor de kiesbeambten van de AKP, voor die van de İYİ (partij Goed), voor die van de MHP [Nationalistische Partij] of voor die van de CHP?” vroeg hij, verwijzend naar de grootste partijen die op 31 maart deelnamen. “Of zijn ze voor de voorzitters van de stembureaus?”

“Het gaat niet gewoon om een lokale verkiezing.”

Volgens İmamoğlu is dit een zware slag in de strijd voor democratie. “Het gaat niet gewoon om een lokale verkiezing.”

“Dat kopieerwerk van gegevens is een tactiek van FETÖ”

Yıldırım had het ook over İmamoğlu’s poging om gegevens te kopiëren van het stadsbestuur van Istanbul tijdens de korte periode dat hij burgemeester was. “Dat kopieerwerk van gegevens is een tactiek van FETÖ. FETÖ heeft dat eerder al gedaan,” aldus Yıldırım. FETÖ is de groep achter de mislukte poging tot staatsgreep van 2016.

Hij benadrukte dat er drie experts van buiten het stadsbestuur waren aangenomen om de gegevens te kopiëren.

“Dit is een ramp op zich.”

İmamoğlu antwoordde dat een burgemeester kan beslissen om tot gelijk welk werk of onderzoek over te gaan met betrekking tot het bestuur van zijn stad.

Volgens hem was er geen veiligheidsrisico aan verbonden.

Beschuldigingen van onverantwoorde uitgaven

İmamoğlu

İmamoğlu verdenkt het stadsbestuur van Istanbul van slecht beheer en verspilling van belastinggeld. Volgens hem zijn armoede en onverantwoorde uitgaven de grootste problemen van de stad.

Uit het verslag van een belastingsrechtbank blijkt, zo beweert İmamoğlu, dat er de voorbije vijf jaar in totaal voor 753 miljoen Turkse lira (bijna 113.6 miljoen euro) gefraudeerd is, bij de Tram- en Metromaatschappij (İETT), de watermaatschappij (İKSİ) en het stadsbestuur.

Maar Yıldırım ontkende dat en zei: “Dat cijfer staat nergens in het verslag van de belastingsrechtbank.”

Volgens hem vermeldt dat verslag eigenlijk 108.000 Turkse lira (zo’n 16.307 euro) aan onregelmatigheden, niet het veel hogere cijfer dat İmamoğlu aanhaalt. Dat werd volgens hem al herhaaldelijk bewezen.

Syrische vluchtelingen in Turkije

Verder hadden ze het over de Syrische vluchtelingen in Turkije, – zo’n 4 miljoen, meer dan in welk ander land ook ter wereld. Volgens İmamoğlu heeft Turkije de zaak niet goed aangepakt, en het heeft alles alleen moeten doen, zonder internationale hulp.

Volgens hem zijn er 547.000 geregistreerde Syrische vluchtelingen in Istanbul. Dat is zo’n 4% van de totale bevolking.

Als hij verkozen wordt, zo zei İmamoğlu, zal hij een dienst oprichten speciaal voor Syriërs die in Istanbul wonen. En die zal “actief” werken.

Yıldırım antwoordde daarop dat er al zo’n dienst bestaat, maar “die kan misschien wel versterkt worden”.

Yıldırım herhaalde nog eens dat het probleem veroorzaakt wordt door de acht jaar durende burgeroorlog in Syrië, waardoor vele Syriërs moeten vluchten voor hun leven.

Volgens hem krijgen de Syriërs in Turkije tijdelijke bescherming en kunnen ze beroep doen op basisdienstverlening als onderwijs en gezondheidszorg.

Hij was het met İmamoğlu eens dat Turkije niet genoeg internationale steun heeft gekregen in de Syrische vluchtelingencrisis.

Hij merkte op dat Ankara al zo’n 500.000 Syriërs heeft kunnen terugsturen. Dat zijn mensen uit gebieden die werden gezuiverd van terroristen, dankzij Turkse antiterreuroperaties.

Meer jobs voor inwoners Istanbul

De AKP-kandidaat beloofde zo’n 500.000 nieuwe banen te creëren. Hij heeft een aantal projecten om de komende vijf jaar meer investeerders aan te trekken.

Als hij tot burgemeester verkozen wordt, beloofde hij tevens om een technologisch centrum op te richten. Dat zou gaan bestaan uit een centrum waar grote hoeveelheden data verwerkt kunnen worden en een centrum voor artificiële intelligentie.

Yıldırım had het ook over het succes van zijn partij als het gaat om de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. De participatiegraad van vrouwen is gestegen van 21% tot 34% tijdens de 16 jaar dat zijn partij aan de macht is.

Het aantal vrouwelijke studenten ligt nu hoger dan het aantal mannelijke studenten, net als het aantal vrouwelijke professoren aan de universiteiten in Turkije.

Volgens Yıldırım moeten we daarnaast ook de huisvrouwen blijven waarderen, omdat zij de verantwoordelijkheid dragen voor zowel de kinderen als het huis.

Volgens İmamoğlu leeft één op vier Turkse gezinnen onder de armoedegrens. Hij is van plan een basisinkomen in te voeren van 2.020 lira (ongeveer 306 euro) om die gezinnen financieel te steunen.

Dat zal neerkomen op gemiddeld 6.000 tot 13.000 Turkse lira (ongeveer 910 euro tot 1972 euro) extra voor de huismoeder.

Volgens hem zullen er banen gecreëerd worden voor alle 200.000 mensen die geregistreerd staan bij het Regionaal Werkgelegenheidsbureau.

Het openbaar vervoer wordt gratis voor kinderen onder de 12 jaar en voor moeders met baby’s van 0 tot 4 jaar, zo zei hij nog.

Daarnaast zullen studenten van jonger dan 25 jaar 40% korting krijgen.

Bovendien wil İmamoğlu de strijd tegen armoede aangaan door sommige diensten gratis aan te bieden voor mensen die vrijwilligerswerk doen bij de gemeente.

Meer groene ruimte in Istanbul

Beide kandidaten beloofden om meer groene ruimte te creëren in de stad. İmamoğlu plant 30 miljoen vierkante meter extra; Yıldırım stelt een project voor waarbij een ‘Groene Corridor’ gecreëerd wordt, goed voor 37,5 miljoen vierkante meter extra groene ruimte.

“Er komt ruimte om te wandelen, te fietsen en picnictafels in de corridors,” zei hij. In elke wijk van de stad komen er ook sportvelden als hij verkozen wordt.

Over hetzelfde thema zei İmamoğlu dat het belangrijk is om menselijke oplossingen te vinden, rekening houdend met de belangrijke actoren in de sector, zoals chauffeurs van taxi’s, bussen, shutles en andere massatransportvoertuigen.

Volgens hem zouden de bruggen in de stad ook tolvrij gemaakt moeten worden voor taxi’s en minibussen.

İmamoğlu en Yıldırım wedijveren opnieuw om de burgemeesterssjerp nadat de Hoge Raad voor de Verkiezingen (YSK) besliste om de verkiezingen van 31 maart over te doen.

De uitslag werd nietig verklaard nadat de regerende AKP en de Nationalistische Partij beroep aantekenden wegens onregelmatigheden en schendingen van de verkiezingswet.

Ondertussen deelde Anadolu Agency mee dat het enkel data communiceert, maar geen verkiezingsresultaten aankondigt, in antwoord op de uitspraken van kandidaat-burgemeester İmamoğlu.

İmamoğlu had zijn rivaal gevraagd waarom Anadolu Agency 12 uur lang geen uitslagen publiceerde de nacht van 31 maart.

Anadolu Agency is een persagentschap en communiceert dus enkel gegevens. Het kondigt geen verkiezingsuitslagen aan, zegt het zelf in een persbericht. De Hoge Raad voor de Verkiezingen (YSK) is verantwoordelijk voor het aankondigen van de resultaten, niet Anadolu Agency.

Bron: Hürriyet

S.V.R. ✅

COMMENTAAR OP TWITTER